עמיתי הפקולטה

הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן מייחסת חשיבות רבה לקשר בינה לבין הקהילה המשפטית בכללותה. תכנית עמיתי בר-אילן, שבה חברים משרדי עורכי-הדין המובילים בישראל, מהווה ביטוי לקשר שבין הפקולטה והמגזר המשפטי הפרטי.

תוכנית העמיתים כוללת השתלבות בפעילות האקדמית בפקולטה וכן תוכנית השמה מיוחדת.

משרדי העמיתים:

 

barnea ברנע  

חסות למועדון משפט וסביבה

gfard-s גולדפרב זליגמן ושות' חסות למועדון משפט בינלאומי

grunizki

גורניצקי ושות' (GNY) חסות למשפט מבויים- תובענות ייצוגיות

hertzog

הרצוג פוקס נאמן

חסות לכתב העת מחקרי משפט

arnon

יגאל ארנון ושות' חסות למועדון LawHers

meitar

מיתר עורכי דין חסות לסדנת מיזוגים ורכישות וסדנת אתיקה ומוסר בפרקטיקה המשפטית

firon

מ. פירון ושות'  חסות לסדנת פרטיות והגנת מידע בעידן החדש

fisher

פישר (.FBC& Co) חסות לסנדת ניהול משברים
ש. הורוביץ ש. הורוביץ ושות' חסות לטקס מצטייני דיקן ולסדנת דירקטורים ובעלי שליטה- חובות וסיכונים
tadmor תדמור לוי ושות' חסות למשפט המבוים הבין מוסדי