עמיתי הפקולטה

הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן מייחסת חשיבות רבה לקשר בינה לבין הקהילה המשפטית בכללותה. תכנית עמיתי בר-אילן, שבה חברים משרדי עורכי-הדין המובילים בישראל, מהווה ביטוי לקשר שבין הפקולטה והמגזר המשפטי הפרטי.

תוכנית העמיתים כוללת השתלבות בפעילות האקדמית בפקולטה וכן תוכנית השמה מיוחדת.

משרדי העמיתים:

 

ארנון תדמור לוי

ארנון, תדמור-לוי

חסות למועדון   LawHers

חסות למשפט המבוים הבין מוסדי

barnea

ברנע  

חסות למועדון משפט וסביבה

gfard-s

גרוס ושות

גולדפרב,  גרוס, זליגמן ושות'

חסות למועדון משפט בינלאומי

חסות לסדנת ליטיגציה

חסות לקורס מימון תאגידים

grunizki

גורניצקי ושות' (GNY)

חסות למשפט מבויים- תובענות ייצוגיות

hertzog

הרצוג פוקס נאמן

חסות לכתב העת מחקרי משפט

meitar

מיתר עורכי דין

חסות לסדנת מיזוגים ורכישות וסדנת אתיקה ומוסר בפרקטיקה המשפטית

firon

מ. פירון ושות' 

חסות לסדנת פרטיות והגנת מידע בעידן החדש

fisher

פישר (.FBC& Co)

חסות לסנדת ניהול משברים

ש. הורוביץ

ש. הורוביץ ושות'

חסות לטקס מצטייני דיקן ולסדנת דירקטורים ובעלי שליטה- חובות וסיכונים