שלחו לחבר

עמיתי הפקולטה

 

 

ברנע   

חסות לקליניקה משפט וסביבה

 

barnea
גולדפרב זליגמן עורכי דין gfard-s

 

גורניצקי ושות' (GNY)

חסות למשפט מבוים תובענות ייצוגיות

חסות למשפט מבויים פקולטטיבי

 

 

grunizki

 

הרצוג פוקס נאמן

חסות לכתב העת מחקרי משפט

 

hertzog

 

יגאל ארנון ושות'

חסות למועדון LawHers

 

arnon

 

מיתר עורכי דין

חסות לסדנת מיזוגים ורכישות

וסדנת אתיקה ומוסר בפרקטיקה המשפטית

 

meitar

 

מ. פירון ושות' 

חסות לסדנת פרטיות והגנת מידע

בעידן החדש         

 

firon

 

פישר בכר חן וול אוריון ושות'

חסות לסדנת ניהול משברים

 

fisher

 

ש. הורוביץ ושות'

חסות לטקס מצטייני דיקן וטקס מצטיינים

חסות לסדנת דירקטורים ובעלי שליטה –

חובות וסיכונים

horowitz

 

תדמור לוי ושות'

חסות למשפט מבויים ארצי

 

tadmor

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 26/10/2021