תואר שני עם תזה

להרשמה

תואר שני עם תזה (LL.M.)

 

בוגרי תואר ראשון במשפטים יוכלו להגיש בקשה להתקבל ללימודי תואר שני עם תזה ובתנאי שעמדו בתנאים הבאים:

1. ציון ממוצע 85 לפחות בלימודי התואר הראשון;

2. ציון 85 לפחות באחד הסמינריונים ו 90 בסמינריון האחר.

 

במהלך הלימודים התלמידים נדרשים ללמוד קורסים בהיקף 28 נ"ז - לפחות מחצית מן ההיקף בשנה הראשונה ושאר הקורסים בשנה השנייה.

מבנה תכנית הלימודים:

* סמינר "מחקר משפטי" - 4 ש"ס

* סדנה להכנת תזה - 3 ש"ס

2 סמינריונים מחקריים - 8 ש"ס

קורס בחירה בשפה האנגלית - 1 ש"ס

מקצועות בחירה (מתוכם יש לבחור סדנה אחת**) - 12 ש"ס

(על התלמיד לבחור קורסים ולהרכיב מערכת מתוך קורסי הבחירה והסמינריונים לתואר הראשון).

* יש ללמוד בשנה הראשונה ללימודים. בשנה בה הסמינר / הסדנה אינם מתקיימים יש להירשם לקורסים החלופיים המתקיימים באותה שנה.

** סטודנטים אשר נושא עבודת המחקר שלהם במשפט עברי ילמדו את הקורס "סדנה במשפט עברי" ואת הקורס "סדנת חוקרים במשפט העברי" כחלק ממכסת קורסי מקצועות הבחירה.

 

לידיעתך, לוחות הזמנים לתואר שני עם תזה הם: הגשת הצעת מחקר עד סוף חודש אוגוסט בשנה הראשונה ללימודים, הגשת עבודת תזה עד סוף השנה השנייה ללימודים.

 

רישום באמצעות האינטרנט: https://dory.os.biu.ac.il/Toar2Web/

 

בנוסף למה שמצויין ברישום המקוון, יש לצרף לבקשה:

1. גיליון ציוני תואר ראשון

2. אישור זכאות לתואר ראשון

3. אישור על דירוג בכיתה עם סיום לימודי התואר הראשון

4. הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע (בהיקף 4-5 עמודים)*

5. הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת התזה **

6. עותק מעבודה סמינריונית שהוגש בתואר הראשון

7. 2 המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם הכרות קודמת עם המועמד.

* מטרתה של הצהרת הכוונות היא להצביע על רעיון משכנע המצדיק מחקר מקורי בסדר גודל של תזה של מאסטר, לשקף ידע בסיסי של התחום, ולהעיד על היכרות ראשונית אך משמעותית של המועמד עם הספרות הרלבנטית. בהתאם לכך על הצהרת הכוונות לכלול ניסוח של רעיון בר ביצוע או הצבעה על בעיה וכיוון אפשרי של הצעת פתרון, או ניסוח של שאלת מחקר, כולל תיאור ראשוני של המתודולוגיה הדרושה לשם ביצוע אחד מכיווני מחקר אלה. בד"כ היקף הצהרת הכוונות יהיה עד 5 עמודים, ובנוסף לפירוט לעיל עליו גם לכלול רשימה ביבליוגרפית בסיסית של התחום בהיקף עד 2 עמודים. בד"כ ילווה מסמך הצהרת הכוונות במכתב של המנחה המיועד/ת לוועדת תלמידי המחקר אשר יימסר ישירות למרכזת הוועדה, אשר ישקף את הערכת המנחה להתאמת המועמד/ת לביצוע המחקר והתאמת הנושא והצהרת הכוונות.

* *עליך למצוא מנחה מקרב חברי סגל הפקולטה ולצרף את הסכמתו. מומלץ להתחיל לחפש נושא ומנחה כארבעה חודשים לפני תום מועד הרישום. את רשימת חברי הסגל שלנו ניתן למצוא באתר, אצל כל אחד מפורט תחום המחקר שלו ודרכי התקשרות.

 רשימת חברי סגל הפקולטה

לא יאושר מנחה שאינו חבר סגל הפקולטה.

לתשומת ליבך, הרישום לתואר שני עם תזה בשנה"ל הבאה ימשך עד סוף חודש יוני בלבד.  תשובה סופית מגיעה לאחר סיום תקופת הרישום מהוועדה לתואר שני של האוניברסיטה.

הלימודים מתחילים בחודש אוקטובר ונמשכים שנתיים (=ארבעה סמסטרים).

 

הנחיות לכתיבת עבודה