תואר שני עם תזה

שלחו לחבר

להרשמה

תואר שני עם תזה:

בוגרי תואר ראשון במשפטים יוכלו להגיש בקשה להתקבל ללימודי תואר שני עם תזה ובתנאי שעמדו בתנאי הסף:
1. ממוצע ציונים בתואר הראשון שאינו נופל מ 85 ;
2. ציון 85 לפחות באחד הסמינריונים ו 90 בסמינריון האחר.

הלימודים מתחילים בחודש אוקטובר ונמשכים שנתיים (=ארבעה סמסטרים).

במהלך הלימודים התלמידים נדרשים ללמוד קורסים בהיקף 14 ש"ש – יש ללמוד לפחות מחצית מן ההיקף בשנה הראשונה ואת שאר הקורסים בשנה השנייה.

מבנה תכנית הלימודים:
- סמינר "מחקר משפטי" *(חובה) – 2 ש"ש 
- סדנה להכנת תזה *(חובה) – 1.5 ש"ש
- 2 סמינריונים מחקריים – 4 ש"ש 
- קורס בחירה בשפה האנגלית – 0.5 ש"ש
- מקצועות בחירה (מתוכם יש לבחור סדנה אחת**) – 6 ש"ש

(על התלמיד לבחור קורסים ולהרכיב מערכת מתוך קורסי הבחירה והסמינריונים לתואר הראשון).

* את קורסי החובה יש ללמוד בשנה הראשונה ללימודים. בשנה בה הסמינר / הסדנה אינם מתקיימים יש להירשם לקורסים החלופיים המתקיימים באותה שנה.

** סטודנטים אשר נושא עבודת המחקר שלהם במשפט עברי ילמדו את הקורס "סדנה במשפט עברי" ואת הקורס "סדנת חוקרים במשפט העברי" כחלק ממכסת קורסי מקצועות הבחירה.

בנוסף,
סטודנטים בתואר השני ימלאו אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות ובלימודי אנגלית כשפה זרה ויהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שני: http://graduate-school.biu.ac.il/node/619 
 
לידיעתך, לוחות הזמנים לתואר שני עם תזה הם:
יש להגיש את הצעת מחקר עד לסוף חודש אוגוסט בשנה הראשונה ללימודים.
יש לסיים את הלימודים (כולל קבלת ציון על עבודת התזה) עד לסוף השנה השנייה ללימודים.

עמידה בתנאים במהלך הלימודים:
המשך הלימודים מותנה בעמידה בדרישות המצטברות הבאות:
א. השלמת חובות השמיעה עד לסיום שנת הלימודים השנייה, בציון ממוצע של 80 לפחות.
ב. הגשת הצעת מחקר עד לסוף חודש אוגוסט בשנת הלימודים הראשונה.
סטודנט שלא עמד בתנאים, יובא עניינו בפני הוועדה לתארים מתקדמים מחקריים של הפקולטה והוא יועבר למסלול לימודים ללא תזה.

יש להרשם באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה: https://www1.biu.ac.il/  ולבחור בפקולטה למשפטים, באופציה "תואר שני עם תזה".

עם סיום הרישום הפורמלי תופיע רשימת מסמכים שיש להעביר לבית הספר לתארים מתקדמים:  https://graduate-school.biu.ac.il/node/619

בנוסף לרשימה הנ"ל, יש להעביר למתאמת התארים המחקריים בפקולטה באמצעות דוא"ל:
1.  גיליון ציונים בתואר הראשון
2.  אישור זכאות לתואר הראשון
3.  מסמך רשמי המעיד על דירוג בכתה עם סיום התואר הראשון
4.  הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע *
5.  הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת התזה **
6.  עותק מעבודה סמינריונית שהוגשה בתואר הראשון
7.  2 המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם הכרות קודמת עם המועמד
=> נא להעביר את החומרים הנדרשים בקבצים נפרדים.

* מטרתה של הצהרת הכוונות היא להצביע על רעיון משכנע המצדיק מחקר מקורי בסדר גודל של תזה של מאסטר, לשקף ידע בסיסי של התחום, ולהעיד על היכרות ראשונית אך משמעותית של המועמד עם הספרות הרלבנטית. בהתאם לכך על הצהרת הכוונות לכלול ניסוח של רעיון בר ביצוע או הצבעה על בעיה וכיוון אפשרי של הצעת פתרון, או ניסוח של שאלת מחקר, כולל תיאור ראשוני של המתודולוגיה הדרושה לשם ביצוע אחד מכיווני מחקר אלה. היקף הצהרת הכוונות יהיה בין 4-5 עמודים כולל רשימת תוכן בסיסית ובנוסף לפירוט לעיל עליו גם לכלול 2 עמודי רשימה ביבליוגרפית עיקרית של התחום. הצהרת הכוונות עצמה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח כפול או שורה וחצי בין השורות. ההערות יודפסו בגופן דויד או אריאל בגודל 10 לפחות וברווח אחד בין השורות. הביבליוגרפיה תודפס בגופן דויד או אריאל בגודל 12 לפחות וברווח וחצי בין השורות. יש להקפיד על השארת שוליים רחבים (לפחות 2 ס"מ מכל צד).  מסמך הצהרת הכוונות ילווה במכתב של המנחה המיועד/ת לוועדת תלמידי המחקר אשר יימסר ישירות למרכזת הוועדה, אשר ישקף את הערכת המנחה להתאמת המועמד/ת לביצוע המחקר והתאמת הנושא והצהרת הכוונות.

** יש למצוא מנחה מקרב חברי סגל הפקולטה ולצרף את הסכמתו הכתובה. מומלץ להתחיל לחפש נושא ומנחה כארבעה חודשים לפני תום מועד הרישום. את רשימת חברי הסגל שלנו ניתן למצוא באתר, אצל כל אחד מפורט תחום המחקר שלו ודרכי התקשרות. הלינק לרשימה: http://law.biu.ac.il/academic-staff. לא יאושר  מנחה שאינו חבר סגל הפקולטה.

לשם ההתרשמות, מצ"ב:
לינק להוראות כתיבת הצעת המחקר לתואר שני:

 http://www.biu.ac.il/Administration/forms/vaadatoar2/2007-133.pdf

לינק להוראות והנחיות להגשת עבודת הגמר לתואר השני: https://www.biu.ac.il/Administration/forms/vaadatoar2/2011-41.pdf

לתשומת ליבך, הרישום לתואר שני עם תזה בפקולטה לשנה"ל הבאה נמשך עד לסוף חודש יוני. תשובה סופית מגיעה מהוועדה לתואר שני של האוניברסיטה.

יודגש כי עמידה בתנאים המוקדמים המפורטים לעיל איננה מבטיחה קבלה ללימודים. הוועדה לתארים מתקדמים מחקריים שומרת לעצמה את שיקול הדעת לבחור את המועמדים הטובים ביותר מבין אלו שעמדו בתנאי הקבלה.

 

חוברת מידע