תואר שני לבוגרי כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות

להרשמה

 תואר שני בלימודי משפט במסלול מיוחד ללא תזה לבוגרי כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות (.M.A)

הפקולטה מקיימת תכנית מיוחדת לתואר שני ללא תזה בלימודי משפט לבעלי תואר ראשון בכלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות.

התכנית תתקיים במסלול מקוצר במהלך שנה אחת.

התכנית מציעה מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים של המשפט המסחרי, המשפט המנהלי, דיני עבודה ודיני מסים, תוך הקפדה על שילוב היבטים מעשיים. מטרת התכנית היא להרחיב ולהעמיד את השכלת הסטודנטים בתחומי המשפט ולתת להם כלים עדכניים להתמודדות עם המציאות המשפטית-המסחרית בת זמננו.

סטודנט המסיים את חוק לימודיו יקבל את התואר מוסמך בלימודי משפט (.M.A)

תקנון הלימודים האוניברסיטאי לקראת תואר שני מתפרסם בנפרד באתר מנהל הסטודנטים.

 

1. מבנה התוכנית 

הלימודים יתקיימו במתכונת של יומיים בשבוע: יום חמישי בזום ויום שישי בקמפוס. הלימודים לתואר יימשכו ארבעה סמסטרים עוקבים. הסטודנטים יוכלו לסיים את כלל הדרישות לקבלת תואר שני בלימודי משפט בתקופה של כארבעה עשר חודשים קלנדריים.

2. דרישות התכנית

הלימודים בתכנית זו הנם במסגרת מובנית ובהיקף של 56 נ"ז. כל סטודנט חייב להשתתף בכל הקורסים המיוחדים לתכנית ולבחור שני סמינריונים מתוך הסמינריונים המוצעים במסגרת התכנית.

3. סיום הלימודים

תנאי לסיום הלימודים במסלול זה הוא ממוצע 75 לפחות.

4. הלימודים בתכנית זו לא יוכרו כחלק מן החובות לתואר ראשון במשפטים.

5. למניעת ספק, הלימודים אינם מאפשרים עיסוק בעריכת דין.

 

חוברת מידע ותכנית הלימודים 

לרישום לתואר השני