תוכנית לתואר שלישי ברגולציה ומדיניות ציבורית

ראש התכנית: פרופ' יובל פלדמן

רקע:

בשנים האחרונות, הפך תחום הרגולציה לרחב יותר ועשיר יותר במובנים רבים. בחלקים הולכים וגוברים של החיים העסקיים התעשייתיים, החינוכיים והחברתיים במדינה המודרנית מתרחשים הסדרות של אופן והיקף הפעילות המותרת. ככל שהסדרות אלו הופכות מורכבות ומפורטות יותר, נוצר תחום ידע בינתחומי אשר מנסה להבין את תהליכי היצירה של הרגולציה, את האופנים בהם היא מתווכת לשחקנים השונים, את הגישות השונות לאכיפת אותה רגולציה ולהכשרת הגורמים המפקחים על ביצועה. לרגולציה תפקיד גובר בהבטחת איכות השירותים השונים אשר מקבלים תושבים בכל אחד מתחומי החיים. מאידך, עולה הצורה במניעת הכבדה מיותרת של הרגולציה על המחירים הנגבים בעבור השירותים, על הקלות של עשיית עסקים במדינת ישראל על התחרויות של המדינה בעולם הגלובאלי. הבנה מעמיקה של הרגולציה לא יכולה לכן להסתפק אך ורק בהבנה טכנית של פרשנותן של התקנות השונות אלא דורשת בירור רחב ומורכב יותר של המקומות בהם היא נוצרת, באופנים בהם היא משנה את התנהגותם של השחקנים השונים ובהבנת האינטראקציה ביניהם. אף שיש מן המשותף ברבים מן הדילמות הרגולטוריות, מובן כי כל אחד מתחומי הרגולציה השונים דורש הבנה מעמיקה של תחומי הידע אשר עומדים בבסיס התחום. כך למשל, רגולציה סביבתית מחייבת הבנה של עולמות תוכן שונים מאלו של רגולציה של בתי חולים.

למי מיועדת התכנית:

התוכנית מיועדת למי שמבקשים לבנות לעצמם קריירה אקדמית בתחומים המשיקים לחקר הרגולציה,  הן בפקולטה למשפטים והן במחלקות כגון מדעי המדינה ומדיניות ציבורית. כמו כן, התכנית מתאימה לאלה אשר מבקשים לעסוק באופן פרקטי בתחומי הרגולציה הן מצד השתלבות בגופי הממשל השונים האמונים על היצירה והפיקוח של הרגולציה והן מצד הגופים השונים אשר חלק לא מבוטל מפעולתם נוגע לציות ועמידה בכללים מדינתיים ובינלאומיים שונים.

סגל התכנית:

בפקולטה למשפטים בבר-אילן ישנה קבוצה רחבה באופן חסר תקדים של חוקרים אשר עוסקים בהיבטים שונים ומגוונים של חקר הרגולציה, הן מצד התחומים השונים (סביבה, מיסוי, הגבלים עסקיים, תקשורת, תאגידים, רווחה, סחר בינ"ל וכד'), הן מצד המתודות בהם חוקרים את הרגולציה (מחקרים ניסויים, מחקרים אקונומטריים, מחקרים איכותניים ועוד). מעבר לסגל הפקולטה, מספר חברי סגל במחלקות לכלכלה, מנע"ס, מדעי המדינה ופסיכולוגיה ישתלבו בסגל התכנית ויוכלו להשלים את היכולות המחקריות של חברי סגל הפקולטה.

 

שמות חברי הסגל הרלוונטיים עם קישור לאתר שלהם (על ידי לחיצה על שם חבר הסגל)

בפקולטה למשפטים:

יובל פלדמן (מחקרים אמפיריים במשפט, משפט וכלכלה התנהגותית)

 אורן פרז (רגולציה סביבתית)

 צילי דגן (צדק חלוקתי, מיסים)

 עדי אייל (רגולציה, הגבלים עסקיים)

יעקב נוסים (רגולציה, מיסים)

הדר דנציג-רוזנברג (משפט פלילי ומגדר)

אריה רייך (נזיקין)

סיון שלמה-אגון (משפט בינלאומי)

מנאל תותרי-ג'ובראן (תכנון ובניה, שלטון מקומי)

ידידיה שטרן (תאגידים\משפט עברי)

שירי רגב (משפט וחברה\משפט ורווחה)

איתי בר סימן טוב (משפט ציבורי, דיני חקיקה)

בפקולטות אחרות:

יהודית בר-אילן (לימודי מידע)

רועי גלברד (מערכות מידע, מנהל עסקים)

ענבל יהב (ניתוח רשתות, מנהל עסקים)

אייל יניב (ערים חכמות, מנהל עסקים)

יבגני מוגרמן (מימון התנהגותי, מנהל עסקים)

אלירן הללי (פסיכולוגיה)

ראובן כהן (מתמטיקה, רשתות)

ענת צ'צ'יק (כלכלת סביבה, רגולציה, גיאוגרפיה וסביבה)

אורית רותם (תחבורה, צרכנות, גיאוגרפיה וסביבה)

 

תכנית הלימודים:

בנוסף לדרישות הלימודיות מתלמידי התואר השלישי במסלול הרגיל או ההשלמות (לחץ כאן בשביל פרטים על הדרישות מתלמידי התואר השלישי במסלול הרגיל)

(לחץ כאן לפרטים על הדרישות מתלמידי התואר השלישי במסלול ההשלמות)

תלמידי התכנית יצטרכו לעמוד בדרישות נוספות כאמור להלן.

שלושה קורסי השלמה נוספים הרלבנטיים לתחום המחקר, בתיאום בין המנחה לוועדה ובאישור ביה"ס לתארים מתקדמים. ע"פ הנהלים יש ללמוד קורסים אלו בשנה הראשונה ללימודים ולקבל בהם ציון ממוצע 86 לפחות.

ניתן לבחור קורסים מתוך התואר השני ללא משפטנים, ניתן להמיר את אחד מקורסי החובה הללו בקורס מתודולוגיה או להוסיפו לנ"ל, הכל בתיאום בין המנחה לוועדה.

תנאי קבלה:

לבעלי תואר ראשון ושני עם תזה במשפטים - אותם תנאים כמו בתכנית הרגילה

בעלי תואר ראשון ושני עם תזה שלא במשפטים - אותן דרישות מבחינת ציונים אלא שאת התזה במשפטים תחליף התזה שלא בתחום המשפט.

בנוסף הוועדה תהיה רשאית לשקול שיקולים נוספים כגון הניסיון המקצועי של המועמד והתחום שהוא מבקש לחקור.

דגשים נוספים:

  • בשל אופייה הבינתחומי של התכנית, לא נדרשת השכלה משפטית כתנאי חובה לרישום.
  • על מנת לאפשר יחס אישי וריכוז משאבים בקבוצה מובחרת של סטודנטים, כמות הסטודנטים שתתקבל מדי שנה לתוכנית תהיה מצומצמת במיוחד.
  • העבודה יכולה להיכתב באנגלית וכן כדוקטורט מאמרים שמבוסס על שלושה מאמרים, בהתאם להנחיות הוועדה לתואר שלישי.
  • מעבר לחובות הלימוד, התכנית תאפשר לתלמידיה להשתלב גם בעבודה על פרוייקטי יעוץ מול הממשלה עם מוסדות מחוץ לאוניברסיטה, כגון המכון הישראלי לדמוקרטיה. בנוסף הסטודנטים יוכלו להשתלב בפרוייקטים של מדיניות עם הקליניקות השונות הפועלות בפקולטה כגון, הקליניקה לרגולציה סביבתית, הקליניקה לשוויון, הקליניקה לדיני משפחה במרכז רקמן וקליניקות נוספות.
  • התכנית תשתף פעולה באופן הדוק עם התכנית לרגולציה ומדיניות סביבתית שמתקיימת בפקולטה במשותף עם המחלקה לגאוגרפיה וסביבה ומציעה שורה של קורסים ופעילויות הקשורות לרגולציה ומדיניות (לחץ כאן לפרטים נוספים על המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה).  
  • לסטודנטים מצטיינים בתכנית תינתן אפשרות לטוס לחו"ל להשתלמות במסגרת תכנית אטלס (לחץ כאן לפרטים נוספים על תכנית אטלס) לאחר הגשת הצעת המחקר.