תכנית לתואר שלישי בחקר המשפט העברי וההלכה

תכנית תיגר למשפט עברי

ראש התכנית: פרופ' עמיחי רדזינר

 

הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר אילן היא אחד המרכזים הגדולים ביותר בתחומי חקר המשפט העברי וההלכה. החל משנת הלימודים תשע"ח הפקולטה משיקה תכנית מיוחדת לתואר שלישי בחקר המשפט עברי וההלכה. בפקולטה פועל תכנית תיגר למשפט עברי שנותנת את החסות לתכנית הדוקטורט וכן כתב עת באנגלית שעוסק בקשר שבין דת למדינה: Journal of Law, Religion and State. התכנית תהיה פתוחה לתלמידי מחקר מצטיינים בתחומים אלה, שהינם בעלי תואר שני מחקרי שנכתב באחת הפקולטאות למשפטים או באחת המחלקות למדעי היהדות, ואשר עוסק בחקר ההלכה או המשפט העברי.

המועמדים שיתקבלו לתכנית יידרשו לעמוד בחובות הלימודים הרגילות הנדרשות מתלמידי תואר שלישי בפקולטה למשפטים, וכן להשתתף בסדנת המחקר של תכנית תיגר במשפט עברי ובסמינר החוקרים במשפט עברי שמתנהל בפקולטה. תלמידי המחקר אף ישותפו בפעילויות שונות של תכנית תיגר למשפט עברי ושל המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי הפועלים בפקולטה.

סגל התכנית כולל מגוון חוקרים העוסקים בחקר המשפט העברי וההלכה מזוויות שונות: פרופ' יצחק ברנד, פרופ' רות הלפרין-קדרי, דר' יעקב חבה, פרופ' יאיר לורברבוים, פרופ' שחר ליפשיץ, פרופ' גדעון ספיר, פרופ' עמיחי רדזינר, פרופ' בנימין שמואלי ודר' חיים שפירא. בפקולטה ישנם חוקרים נוספים שמחקריהם משיקים לתחום המשפט העברי, או שהם תורמים למחקרו זוויות מקבילות ומשוות מתחומי עיסוקים. במקרים מתאימים תעודד התכנית הנחייה משותפת של עבודות המחקר בידי שני חוקרים.

בנוסף לקורסי החובה התלמידים שיתקבלו לתכנית ידרשו ללמוד קורסים נוספים שיקבעו בשיתוף המנחה המיועד, ויותאמו באופן ספציפי עבור כל מועמד לפי תכנית ונושא המחקר שלו. חלק מן הקורסים שיידרשו יהיו קורסים ייחודיים בתחום המשפט העברי, בכללם הסדנה המחקרית המתקיימת מדי שנה וקורס העוסק בדרכי המחקר של המשפט העברי. ממועמדים שאינם בעלי תואר קודם במשפטים יידרשו קורסי השלמה משפטיים בהיקף 8 ש"ס לפחות, בתחומים הנוגעים לנושא המחקר שלהם, הן קורסי חובה והן קורסי בחירה. כך, למשל, תלמיד שעוסק בפילוסופיה של ההלכה יידרש לקורס הבסיסי בתורת המשפט ולקורסים מתקדמים בנושא זה, תלמיד שעוסק בדיני משפחה יידרש לעשות את קורס החובה וכן קורסים נוספים שניתנים בתחום זה וכדומה. ניתן יהיה במקרים מסוימים, ולפי כיווני המחקר, למלא חלק מחובות השמיעה בקורסים הניתנים במחלקות אחרות או בלימודי שפה זרה שנייה: מודרנית או עתיקה. גם קורסים אלה יתואמו בשיתוף פעולה עם המנחה והועדה הפקולטטיבית.

הקבלה לתכנית ובניית תכנית הלימודים כפופים לשיקול דעת הועדה לתארים מתקדמים מחקריים. תנאי הקבלה זהים לאלו שבמסלול הרגיל לתואר שלישי. בנוסף, הועדה תהיה רשאית לשקול שיקולים נוספים כגון הניסיון המקצועי של המועמד והתחום שהוא מבקש לחקור.