אטלס

אטלס - ATLAS

הפקולטה למשפטים היא חברה מייסדת באיגוד ATLAS - Association of Transnational Law Schools.

מטרת האיגוד היא לשתף פעולה בתחום לימודי הדוקטורט במשפטים במטרה להעמיק את ההיבטים הבינלאומיים של לימודים אלה. האגודה עורכת פעם בשנה סדנה בת כשבועיים עבור תלמידי תואר שלישי, המתמקדת בנושאים של משפט ומשטר בינלאומי, אתגרים של רגולציה בעידן גלובלי ומשפט השוואתי. הסדנה   נערכת כל שנה בפקולטה אחרת למשפטים. מטרת הסדנה היא להכשיר דור חדש של חוקרות וחוקרים בעלי מודעות להליכי הגלובליזציה ומשמעותם ללימודי המשפט ובעלי פתיחות למחקר משפטי בין-תחומי וביקורתי. במסגרת הסדנה מוקדש זמן רב לשאלות מתודולוגיות וכן ניתנת אפשרות לתלמידים להציג פרקים מעבודת הדוקטורט ולקבל עליהם משוב.

באטלס חברים בתי ספר למשפטים מובילים מרחבי העולם:

  • Antwerp University, Belgium
  • Bar-Ilan University, Israel
  • Erasmus School of Law, Rotterdam, the Netherlands
  • Osgoode Hall Law School, Toronto, Canada
  • University College Dublin, Ireland
  • Université de Montréal, Canada
  • University of Graz, Austria

פרטים על תכנית אטלס ועל הסדנה ניתן למצוא באתר של אטלס https://atlasagora.org. כן ניתן לפנות לעו"ד רוית אנגלסמן בטלפון 03-5318816 ובמייל law.research@mail.biu.ac.il. ד"ר אורי אהרונסון, המרכז האקדמי של התכנית, יוכל גם הוא לענות לשאלות בנוגע לתכנית במייל ori.aronson@biu.ac.il.