שנתון הפקולטה

שנתון הפקולטה מובא כאן לנוחותכם בפורמט pdf. הקובץ ניתן להורדה מהאתר (ע"י לחיצה). ניתן לצפות בתוכן הקובץ ולהדפיסו בעזרת תוכנת Acrobat Reader מגרסה 4.0 ומעלה. תוכנה זו ניתנת להורדה באופן חופשי מהאתר של חברת Adobe.

מערכת שעות תש"פ-תואר ראשון

שנתון תשע"ז - חלקי (מערכת שעות ותיאורי קורסים)

שנתון תשע"ח

שנתון תשע"ט

מערכת שעות - תשע"ט - תואר ראשון

מערכת שעות - חורף תשע"ט - תואר שני

מערכת שעות - תשע"ט - תואר שני

סמינריונים קיץ תשע"ט - תואר שני

 

הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנה"ל תש"פ עבור סטודנטים לתואר ראשון:

שנה א' בתש"פ

שנה ב' בתש"פ

שנה ג' בתש"פ

שנה ד' בתש"פ

 

הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנה"ל תש"פ עבור סטודנטים לתואר שני: 

 

הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנה"ל תש"פ עבור סטודנטים לתואר שלישי: 

 

 

קורסי בחירה באנגלית - תש"פ

קורסי אנגלית