שנתון הפקולטה

שנתון הפקולטה מובא כאן לנוחותכם בפורמט pdf. הקובץ ניתן להורדה מהאתר (ע"י לחיצה). ניתן לצפות בתוכן הקובץ ולהדפיסו בעזרת תוכנת Acrobat Reader מגרסה 4.0 ומעלה. תוכנה זו ניתנת להורדה באופן חופשי מהאתר של חברת Adobe.

מערכת שעות תשפ"ד - תואר ראשון

לו"ז קורסי אנגלית מרוכזים תשפ"ד - סמסטר א'

לו"ז קורסי אנגלית מרוכזים תשפ"ד - סמסטר ב'

מערכת שעות תשפ"ד - תואר שני במשפטים לעו"ד ומשפטנים

מערכת שעות תכניות חורף תשפ"ד - תואר שני במשפטים לעו"ד ומשפטנים

מערכת שעות תכניות חורף תשפ"ד- תואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים

מערכת שעות תשפ"ד - סמסטר קיץ תואר שני

 

לצפייה בסילבוסים > קטלוג קורסים

 

חוקות לימודים והנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ד עבור סטודנטים לתואר ראשון:

שנה א' בתשפ"ד

שנה ב' בתשפ"ד

שנה ג' בתשפ"ד

שנה ד' בתשפ"ד

 

הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ד עבור סטודנטים לתואר שני ללא תזה:

תואר שני במשפטים לעו"ד ומשפטנים - מתחילים

תואר שני במשפטים לעו"ד ומשפטנים - מסיימים

תואר שני בלימודי משפט לבוגרי הנדסה ומחשבים שהחלו בתכנית קיץ תשפ"ג

תואר שני בלימודי משפט  לבוגרי הנדסה ומחשבים - מסיימים

תואר שני בלימודי משפט לבוגרי כלכלה, מנע"ס וחשבונאות שהחלו בקיץ תשפ"ג

תואר שני בלימודי משפט לבוגרי כלכלה, מנע"ס וחשבונאות - מסיימים

תואר שני בלימודי משפט לבוגרי מדעי החברה והרוח שהחלו בקיץ תשפ"ג

תואר שני בלימודי משפט לבוגרי מדעי החברה והרוח - מסיימים

תואר שני בלימודי משפט לבוגרי מקצועות הרפואה שהחלו בקיץ תשפ"ג

תואר שני בלימודי משפט לבוגרי מקצועות הרפואה - מסיימים

 

הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ד עבור סטודנטים לתואר שני עם תזה

הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ד עבור סטודנטים להשלמת תזה

הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ד עבור סטודנטים לתואר שלישי

 

מערכת שעות תשפ"ג - תואר ראשון

לו"ז קורסי אנגלית תשפ"ג

מערכת שעות תשפ"ג - תואר שני (משפטנים ולא משפטנים)

מערכת שעות תכניות חורף תשפ"ג - תואר שני במשפטים לעו"ד ומשפטנים

מערכת שעות תכניות חורף תשפ"ג- תואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים

מערכת שעות תכנית קיץ תשפ"ג - תואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים

מערכת שעות תכנית קיץ תשפ"ג בלבד - כל המסלולים

 

הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ג עבור סטודנטים לתואר ראשון:

שנה א' בתשפ"ג

שנה ב' בתשפ"ג

שנה ג' בתשפ"ג

שנה ד' בתשפ"ג

 

שנתון הפקולטה תשפ"ב

מערכת שעות תשפ"ב- תואר ראשון

מערכת שעות לתכניות החורף תשפ"ב- תואר שני

מערכת שעות תשפ"ב - תואר שני

מערכת שעות תשפ"ב - סמסטר קיץ תואר שני

הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ב עבור סטודנטים לתואר ראשון:

 

שנה א' בתשפ"ב

שנה ב' בתשפ"ב

שנה ג' בתשפ"ב

שנה ד' בתשפ"ב

הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ב עבור סטודנטים לתואר שני: 

תואר שני - שנה"ל תשפ"ב

הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ב עבור סטודנטים לתואר שלישי: 

תואר שלישי 

קורסי בחירה באנגלית - תשפ"ב

לו"ז קורסי אנגלית