שנתון הפקולטה

שנתון הפקולטה מובא כאן לנוחותכם בפורמט pdf. הקובץ ניתן להורדה מהאתר (ע"י לחיצה). ניתן לצפות בתוכן הקובץ ולהדפיסו בעזרת תוכנת Acrobat Reader מגרסה 4.0 ומעלה. תוכנה זו ניתנת להורדה באופן חופשי מהאתר של חברת Adobe.

שנתון תשע"ז - חלקי (מערכת שעות ותיאורי קורסים)

שנתון תשע"ח

שנתון תשע"ט

מערכת שעות - תשע"ט - תואר ראשון

מערכת שעות - חורף תשע"ט - תואר שני

מערכת שעות - תשע"ט - תואר שני

 

הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנה"ל תשע"ט עבור סטודנטים לתואר ראשון:

שנה א' בתשע"ט

שנה ב' בתשע"ט

שנה ג' בתשע"ט

שנה ד' בתשע"ט

 

הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנה"ל תשע"ט עבור סטודנטים לתואר שני: 

תואר שני

הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנה"ל תשע"ט עבור סטודנטים לתואר שלישי: 

תואר שלישי

 

קורסי בחירה באנגלית - תשע"ט

קורסי אנגלית