שנתון הפקולטה

English שלחו לחבר

שנתון הפקולטה מובא כאן לנוחותכם בפורמט pdf. הקובץ ניתן להורדה מהאתר (ע"י לחיצה). ניתן לצפות בתוכן הקובץ ולהדפיסו בעזרת תוכנת Acrobat Reader מגרסה 4.0 ומעלה. תוכנה זו ניתנת להורדה באופן חופשי מהאתר של חברת Adobe.

מערכת שעות תשפ"א - תואר ראשון

מערכת שעות תש"ף-תואר ראשון

מערכת שעות תשפ"א - תואר שני

מערכת שעות תואר שני - תש"ף

מערכת שעות תואר שני-חורף תש"ף

שנתון תשע"ט

הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"א עבור סטודנטים לתואר ראשון:

שנה א' בתשפ"א

שנה ב' בתשפ"א

שנה ג' בתשפ"א

שנה ד' בתשפ"א

הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנה"ל תש"פ עבור סטודנטים לתואר שני: 

תואר שני - שנה"ל תש"פ

הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנה"ל תש"פ עבור סטודנטים לתואר שלישי: 

תואר שלישי - שנה"ל תש"פ

קורסי בחירה באנגלית - תש"פ

לו"ז קורסי אנגלית-סמסטר א

קורסי אנגלית