שנתון הפקולטה

שנתון הפקולטה מובא כאן לנוחותכם בפורמט pdf. הקובץ ניתן להורדה מהאתר (ע"י לחיצה). ניתן לצפות בתוכן הקובץ ולהדפיסו בעזרת תוכנת Acrobat Reader מגרסה 4.0 ומעלה. תוכנה זו ניתנת להורדה באופן חופשי מהאתר של חברת Adobe.

מערכת שעות תשפ"ג - תואר ראשון

לו"ז קורסי אנגלית תשפ"ג

מערכת שעות תשפ"ג - תואר שני (משפטנים ולא משפטנים)

מערכת שעות תכניות חורף תשפ"ג - תואר שני במשפטים לעו"ד ומשפטנים

מערכת שעות תכניות חורף תשפ"ג- תואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים

 

הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ג עבור סטודנטים לתואר ראשון:

שנה א' בתשפ"ג

שנה ב' בתשפ"ג

שנה ג' בתשפ"ג

שנה ד' בתשפ"ג

 

שנתון הפקולטה תשפ"ב

מערכת שעות תשפ"ב- תואר ראשון

מערכת שעות לתכניות החורף תשפ"ב- תואר שני

מערכת שעות תשפ"ב - תואר שני

מערכת שעות תשפ"ב - סמסטר קיץ תואר שני

הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ב עבור סטודנטים לתואר ראשון:

 

שנה א' בתשפ"ב

שנה ב' בתשפ"ב

שנה ג' בתשפ"ב

שנה ד' בתשפ"ב

הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ב עבור סטודנטים לתואר שני: 

תואר שני - שנה"ל תשפ"ב

הנחיות מחלקתיות לרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ב עבור סטודנטים לתואר שלישי: 

תואר שלישי 

קורסי בחירה באנגלית - תשפ"ב

לו"ז קורסי אנגלית