תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בעבודה סוציאלית

הפקולטה למשפטים וביה"ס לעבודה סוציאלית מקיימים תכנית לימודים משולבת אשר תקנה למי שיעמוד בה בהצלחה תואר בוגר במשפטים (LL.M) ותואר בוגר בעבודה סוציאלית (BSW). שני המקצועות נלמדים כמקצועות מורחבים.

תנאי קבלה:

על הסטודנטים הנרשמים לתכנית המשולבת לעמוד בתנאי הקבלה של הפקולטה למשפטים ושל ביה"ס לעבודה סוציאלית.

לתוכנית יתקבלו סטודנטים, לפי תנאי הקבלה הרגילים לפקולטה למשפטים (ללא קורס קדם) ולביה"ס לעבודה סוציאלית.

מבנה התכנית:

בשנת הלימודים הראשונה ילמדו הסטודנטים בפקולטה למשפטים וכן קורס אחד או שניים בביה"ס לעבודה סוציאלית.

החל משנת הלימודים השנייה ועד תום השנה הרביעית  ישלבו הסטודנטים לימודי משפטים ולימודי עבודה סוציאלית.

לימודי עבודה סוציאלית מתקיימים יומיים בשבוע בקמפוס ויומיים בשבוע במסגרת הכשרה מקצועית בשדה.

משך הלימודים:

ארבע שנים.

תהליך ההרשמה:

בעת ההרשמה יש לבחור בעדיפות ראשונה משפטים חד חוגי עם עבודה סוציאלית חד חוגי.

 

יצירת קשר הפקולטה למשפטים:

טליה אברמוביץ - מרכזת תואר ראשון במשפטים

Llb.law@biu.ac.il

טלפון: 03-5318415

בנין 305 חדר 105

 

יצירת קשר ביה"ס לעבודה סוציאלית:

דנה חת - מרכזת תואר ראשון בעבודה סוציאלית

sw.ba@biu.ac.il

טלפון: 03-5318280

בניין 213 חדר 120