תואר שני (.LL.M)

להרשמה

הלימודים לתואר שני במשפטים נועדו לאפשר לסטודנט להעמיק את ידיעותיו בתחומי התמחותו ובתחומי התעניינותו. סטודנט המסיים את חוק לימודי יקבל את התואר מוסמך במשפטים (LL.M)

הלימודים לתואר שני מתקיימים בשלושה מסלולי לימודים:

א. מסלול כולל עבודת מחקר (עם תזה).

ב. מסלול ללא עבודת מחקר (ללא תזה).

ג. מסלול ללא עבודת מחקר (ללא תזה) בתכנית מרוכזת לשופטים, עורכי דין ומשפטנים.

תקנון הלימודים האוניברסיטאי לקראת תואר שני מתפרסם בנפרד באתר מנהל הסטודנטים.

 

תואר שני במשפטים ללא תזה (LL.M)

1. חובות השמיעה במסלול זה הן כדלקמן:

א. מקצועות בחירה - 12 ש"ש 

ב. 2 סמינריונים מחקריים - 4 ש"ש

סה"כ - 16 ש"ש 

2. הסטודנטים ילמדו סמינריונים מחקריים וקורסי מקצועות בחירה בתכנית הלימודים הרגילה של הפקולטה.

3. על הסטודנטים ללמוד סמינריון אחד לפחות בשנת הלימודים הראשונה.

4. סטודנטים בתואר השני ימלאו אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות.

5. תנאי לסיום הלימודים במסלול זה הוא ממוצע 75 לפחות.