תואר שני מרוכז לשופטים, עו"ד ומשפטנים

להרשמה

 תואר שני במסלול מיוחד ללא תזה לשופטים, עורכי דין ומשפטנים (.LL.M)

 

הפקולטה מקיימת תכנית מיוחדת לתואר שני ללא תזה במשפטים לעורכי דין ולמשפטנים. התכנית מתקיימת במסלול מקוצר ובמהלך שנה קלנדרית אחת. בתכנית שלושה מסלולי לימוד : משפט מסחרי-מקרקעין, גישור-משפחה, פלילי-ציבורי.

התכנית מציעה מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים של המשפט, ובניהם משפט מסחרי-מקרקעין, משפט פלילי וציבורי, גישור, משפחה.

מטרת התכנית להרחיב ולהעמיק את השכלת התלמידים ולתת להם כלים מעשיים ועדכניים להתמודד עם המציאות המשפטית בת-ימינו.תוך הקפדה על שילוב היבטים מעשיים. מטרת התכנית היא להרחיב ולהעמיד את השכלת הסטודנטים בתחום ההתמחות ולתת להם כלים עדכניים להתמודדות עם המציאות המשפטית בת זמננו. סטודנט המסיים את חוק לימודיו יקבל את התואר מוסמך במשפטים (.LL.M).

תקנון הלימודים האוניברסיטאי לקראת תואר שני מתפרסם בנפרד באתר מנהל הסטודנטים.

1. מבנה התוכנית

הלימודים לתואר יימשכו שלושה סמסטרים עוקבים במתכונת של יומיים בשבוע : ימי שלישי אחר הצהריים בזום, וימי שישי בקמפוס. הסטודנטים יוכלו לסיים את כלל הדרישות לקבלת תואר שני בתקופה של שנה קלנדרית אחת.

2.  דרישות התוכנית

הלימודים בתכנית זו הנם במסגרת מובנית ובהיקף כולל של 32 נ"ז, כולל לימודי משפט עברי לפי דרישות האוניברסיטה. כל סטודנט חייב להשתתף בכל הקורסים המיוחדים לתכנית ולבחור שני סמינריונים מתוך הסמינריונים המוצעים במסגרת התכנית.

3. מסלולי הלימוד:

א. משפט מסחרי-מקרקעין

ב. גישור-משפחה

ג. פלילי-ציבורי

ד. משפטים וטכנולוגיה

 

4. סיום הלימודים

    תנאי לסיום הלימודים במסלול זה הוא ממוצע 75 לפחות.

4. סטודנט המסיים את חוק לימודיו יקבל את התואר מוסמך במשפט (.LL.M)

 

חוברת מידע ותכנית לימודים

לרישום לתואר השני