תואר שני לבוגרי מדעי החברה ומדעי הרוח

להרשמה

תואר שני בלימודי משפט במסלול מיוחד ללא תזה לבוגרי מדעי החברה ולבוגרי מדעי הרוח (M.A.)

הפקולטה למשפטים מקיימת תכנית מיוחדת לתואר שני ללא תזה בלימודי משפט לבעלי תואר ראשון במדעי החברה ולבעלי תואר ראשון במדעי הרוח.

התכנית תתקיים במסלול מקוצר במהלך שנה אחת.

תכנית הלימודים מציעה מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים של המשפט הציבורי, דיני משפחה, דיני עבודה ודיני חוזים, תוך הקפדה על שילוב היבטים מעשיים. מטרת התכנית היא להרחיב ולהעמיק את השכלת הסטודנטים בתחומי המשפט ולתת להם כלים עדכניים להתמודדות עם המציאות המשפטי-המסחרית בת זמננו.

סטודנט המסיים את חוק לימודיו מקבל את התואר מוסמך בלימודי משפט (M.A.)

תקנון הלימודים האוניברסיטאי לקראת תואר שני מתפרסם בנפרד באתר מנהל הסטודנטים.

 

1. מבנה התוכנית 

הלימודים יתקיימו במתכונת של יומיים בשבוע: יום חמישי בזום ויום שישי בקמפוס. הלימודים לתואר יימשכו ארבעה סמסטרים עוקבים. הסטודנטים יוכלו לסיים את כלל הדרישות לקבלת תואר שני בלימודי משפט בתקופה של כארבעה עשר חודשים קלנדריים.

2. דרישות התכנית

הלימודים בתכנית זו הנם במסגרת מובנית ובהיקף של 56 נ"ז. כל סטודנט חייב להשתתף בכל הקורסים המיוחדים לתכנית, ולבחור שני סמינריונים מתוך הסמינריונים המוצעים במסגרת התכנית.

3. סיום הלימודים

תנאי לסיום הלימודים במסלול זה הוא ממוצע 75 לפחות.

4. הלימודים בתכנית זו לא יוכרו כחלק מן החובות לתואר ראשון במשפטים.

5. למניעת ספק, הלימודים אינם מאפשרים עיסוק בעריכת דין.

 

חוברת מידע ותכנית הלימודים

לרישום לתואר שני