תכניות לימודים בפקולטה למשפטים

החל מיום ה1/5/22 לנדחים לא תהיה אפשרות להירשם לקורס קדם.

מועמדים שנרשמו עד ליום זה יהיו זכאים להירשם לקורס קדם.

 

 תואר ראשון

           מצגת פירוט תוכניות תואר ראשון

תואר ראשון - תכניות משולבות

           תואר ראשון במשפטים וכלכלה מורחב

           תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בעבודה סוציאלית

           תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בפסיכולוגיה

           תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון במדעי הרוח, חטיבת לימודי אסיה

           תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים

           תואר ראשון במשפטים ותואר שני בפילוסופיה

           תואר ראשון במשפטים ותואר שני במדעי המדינה

           תואר ראשון במשפטים ותואר שני במדעי המידע

           תואר ראשון במשפטים ותואר שני בהיסטוריה

           תואר ראשון במשפטים ותואר שני בתולדות עם ישראל

           תואר ראשון ושני במשפטים

            תואר ראשון במשפטים ותואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית

             

תוכניות בינלאומיות

            תוכניות חילופי סטודנטים

            תוכנית PRATO * לא יתקיים השנה.

            SUMMER SCHOOL * לא יתקיים השנה.

            התמחות קיץ בחו"ל * לא יתקיים השנה.

            תחרויות בינלאומיות (גישור, משפט מבוים ועוד)

 

 תואר שני

תואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית

 תואר שני מרוכז לעו"ד

תואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים

          תואר שני לבוגרי כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות

          תואר שני לבוגרי מדעי החברה ומדעי הרוח

          תואר שני לבוגרי מדעי המחשב והנדסה

          התוכנית החדשה לבוגרי מקצועות הרפואה

 

תואר שני מחקרי

 

 

תואר שלישי - מסלול רגיל

תואר שלישי - מסלול השלמות

תואר שלישי - מסלול משולב

תואר שלישי - מסלול ישיר

תכנית לתואר שלישי ברגולציה ומדיניות ציבורית

תכנית לתואר שלישי בחקר המשפט העברי וההלכה  

תכנית לדוקטורנטים מצטיינים

מלגות 

תכנית ATLAS