תכניות לימודים בפקולטה למשפטים

 

 

 תואר ראשון

           מצגת פירוט תוכניות תואר ראשון

תואר ראשון - תכניות משולבות

           תואר ראשון חד חוגי במשפטים וחד חוגי בכלכלה 

           תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר ראשון חד חוגי בעבודה סוציאלית

           תואר ראשון חד חוגי במשפטים בשילוב חוג במהלך תואר בפסיכולוגיה

           תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר ראשון חד חוגי במדעי הרוח, חטיבת לימודי אסיה

           תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר שני חד חוגי בפילוסופיה

           תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר שני חד חוגי במנהל עסקים

           תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר שני חד חוגי במדעי המדינה

           תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר שני חד חוגי במדעי המידע

           תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר שני חד חוגי בהיסטוריה

           תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר שני חד חוגי בתולדות עם ישראל

           תואר ראשון ושני חד חוגי במשפטים

            תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר שני חד חוגי ברגולציה ומדיניות סביבתית

             

תוכניות בינלאומיות

            תוכניות חילופי סטודנטים

            תוכנית PRATO * לא יתקיים השנה.

            SUMMER SCHOOL * לא יתקיים השנה.

            התמחות קיץ בחו"ל * לא יתקיים השנה.

            תחרויות בינלאומיות (גישור, משפט מבוים ועוד)

 

 תואר שני

תואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית

 תואר שני מרוכז לעו"ד

תואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים

          תואר שני לבוגרי כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות

          תואר שני לבוגרי מדעי החברה ומדעי הרוח

          תואר שני לבוגרי מדעי המחשב והנדסה

          התוכנית החדשה לבוגרי מקצועות הרפואה

 

תואר שני מחקרי

 

 

תואר שלישי - מסלול רגיל

תואר שלישי - מסלול השלמות

תואר שלישי - מסלול משולב

תואר שלישי - מסלול ישיר

תכנית לתואר שלישי ברגולציה ומדיניות ציבורית

תכנית לתואר שלישי בחקר המשפט העברי וההלכה  

תכנית לדוקטורנטים מצטיינים

מלגות 

תכנית ATLAS