תכניות לימודים בפקולטה למשפטים

 

 

 תואר ראשון

           מצגת פירוט תוכניות תואר ראשון

תואר ראשון - תכניות משולבות

  • תואר ראשון כפול עם שילוב תואר ראשון נוסף: 

         בפקולטה למשפטים לומדים לתואר ראשון במתכונת תואר חד-חוגי בלבד.

         ניתן לשלב לימודים לתואר ראשון נוסף בהיקף חד-חוגי.

         לימודים לשני תארים חד-חוגיים יקנו תואר כפול.

         להלן השילובים האפשריים:

           תואר ראשון כפול חד חוגי במשפטים וחד חוגי בכלכלה 

           תואר ראשון כפול חד חוגי במשפטים וחד חוגי בעבודה סוציאלית

  • תואר ראשון עם חוג במקביל לתואר:

        ניתן לשלב לימודים לתואר ראשון חד חוגי במשפטים בשילוב דו-חוגי בתכניות לימוד נבחרות,

        אשר יקנה לבוגריו תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וחוג לאחר תואר בתוכניות הלימודים

        הנבחרות.

        חוג לאחר תואר הוא תלוי תואר, וניתן לקבלו בשנה העוקבת לאחר קבלת התואר.

        להלן התוכניות:

           תואר ראשון חד חוגי במשפטים בשילוב חוג לאחר תואר בפסיכולוגיה

           תואר ראשון חד חוגי במשפטים בשילוב חוג לאחר תואר במדעי הרוח, חטיבת לימודי

           אסיה

  •  תואר ראשון עם שילוב תואר שני נוסף:

          בתום שנה א' אנו נפרסם על תוכניות המשולבות ונדון ע"פ ממוצע ציונים.

         הערות כלליות: לימודי קורסי השלמה לקראת הקבלה לתואר השני ניתן ללמוד החל משנה ג'

         בלבד.

        להלן השילובים האפשריים: 

           תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר שני בפילוסופיה

           תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר שני במנהל עסקים

           תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר שני במדעי המדינה

           תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר שני במדעי המידע

           תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר שני בהיסטוריה כללית 

           תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר שני בתולדות עם ישראל

           תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר שני במשפטים

           תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית

           תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר שני בחשבונאות 

             

תוכניות בינלאומיות

            תוכניות חילופי סטודנטים

            תוכנית PRATO * לא יתקיים השנה.

            SUMMER SCHOOL * לא יתקיים השנה.

            התמחות קיץ בחו"ל * לא יתקיים השנה.

            תחרויות בינלאומיות (גישור, משפט מבוים ועוד)

 

 תואר שני

תואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית

תואר שני מרוכז במשפטים ללא תזה 

 

תואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים

          תואר שני לבוגרי כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות

          תואר שני לבוגרי מדעי החברה ומדעי הרוח

          תואר שני לבוגרי מדעי המחשב והנדסה

          תואר שני לבוגרי מקצועות הרפואה

 

תואר שני מחקרי

 

 

תואר שלישי - מסלול רגיל

תואר שלישי - מסלול השלמות

תואר שלישי - מסלול משולב

תואר שלישי - מסלול ישיר

תכנית לתואר שלישי ברגולציה ומדיניות ציבורית

תכנית לתואר שלישי בחקר המשפט העברי וההלכה  

תכנית לדוקטורנטים מצטיינים

מלגות 

תכנית ATLAS