תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר שני במינהל עסקים

הפקולטה למשפטים ובית הספר למנהל עסקים שבאוניברסיטה מקיימים תכנית לימודים משותפת אשר תקנה לסטודנט שעמד בה בהצלחה, תואר ראשון חד חוגי במשפטים (LL.B.) ותואר שני במנהל עסקים (ללא תזה) (M.A.).

1. לתכנית יתקבלו סטודנטים מצטיינים שעומדים בתנאי הקבלה המצטברים:

א. ציוני בגרות במתמטיקה ובאנגלית ברמה של חמש יחידות. בוגרי 4 יחידות בציון 80 ומעלה עם ציון כמותי של 130 ומעלה יוכלו להגיש בקשה לקבלה חריגה.

ב. ציון כמותי של 126 לפחות בבחינה הפסיכומטרית.

ג. בעלי ממוצע של 85 לפחות בשנה א' בלימודי המשפטים.

ד. בתוכנית יוכלו ללמוד רק סטודנטים שהחלו את לימודיהם לתואר ראשון חד חוגי במשפטים באוניברסיטת בר-אילן.

2. סטודנט המתקבל לתכנית יתבקש להקדיש את עיקר זמנו ללימודים ויהא זכאי לקבל מהפקולטה אישור להתמחות רק לאחר שיסיים בהצלחה את כל התכנית ויחסרו לו שלושה ציונים במנהל עסקים לכל היותר. המשמעות היא שמי שעמד בדרישות יוכל להתחיל התמחות לאחר ארבע שנים.

3. סטודנט שיעמוד בהצלחה בדרישות התכנית, יוכל לסיים את לימודיו במשך ארבע שנים אקדמיות.

4. סטודנטים בתכנית זו ייהנו מן הפטורים הבאים:

א. פטור מקורס כללי בהיקף 4 נ"ז ("תולדות המחשבה המדינית"/"יסודות בכלכלה למשפטנים")

ב. פטור מקורסי מקצועות בחירה בהיקף של 4 נ"ז.

5. תנאי המעבר משנה לשנה בביה"ס למנהל עסקים הינו ממוצע משוקלל של 85 לפחות.

למידע כללי לחץ כאן

לפרטים על תוכנית MBA במגמת מימון לחץ כאן