• Students
  • Library Students
  • Bar-Ilan university Flag
  • Bar-Ilan university Law Faculty building
  • Students
  • Library Students
  • Bar-Ilan university Flag
  • Bar-Ilan university Law Faculty building

ספריית הפקולטה למשפטים ע"ש דן ואתל לוינסון

הספרייה למשפטים ע"ש דן ואתל לוינסון מציעה אזורי לימוד מרווחים ומגוונים, חדרים ללימוד בקבוצות, שירותים טכנולוגיים מתקדמים וצוות מקצועי ומאיר פנים.

הספרייה למשפטים נמצאת במתחם הפקולטה למשפטים בקמפוס בר אילן, בניין 305, קומת כניסה.

טלפון: 03-5318360
דוא"ל: Law.library@biu.ac.il

גלו כל מה שקורה
מדריך לשימוש במאגר נבו
נבו הינו מאגר משפטי המכיל פסיקה מכל הערכאות, חקיקה כולל חקיקה היסטורית, ספרות משפטית נרחבת הכוללת טקסט מלא של ספרים מהוצאת נבו ומאמרים רבים בעברית. בנוסף מכיל המאגר מידע ומחשבונים…