תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר שני במנהל עסקים

הפקולטה למשפטים ובית הספר למנהל עסקים שבאוניברסיטה מקיימים תכנית לימודים משותפת אשר תקנה לסטודנט שעמד בה בהצלחה, תואר ראשון חד חוגי במשפטים (LL.B.) ותואר שני חד חוגי במנהל עסקים (ללא תזה) (M.A.), התוכנית מאפשרת שילוב של הסטודנטים בהתמחויות שיווק ומימון בלבד.

1. לתכנית יתקבלו סטודנטים מצטיינים שעומדים בשלושת תנאי הקבלה הבאים:

א. ציוני בגרות במתמטיקה ובאנגלית ברמה של חמש יחידות.

ב. ציון של 126 לפחות בחלק הכמותי של הפסיכומטרי.

ג. בעלי ממוצע 82 לפחות בשנה א' משפטים.

2. סטודנט המתקבל לתכנית יתבקש להקדיש את עיקר זמנו ללימודים ויהא זכאי לקבל מהפקולטה אישור
    להתמחות רק לאחר שיסיים בהצלחה את כל התכנית ויחסרו לו שלושה ציונים במנהל עסקים לכל
    היותר. המשמעות היא שמי שעמד בדרישות יוכל להתחיל התמחות לאחר ארבע שנים.

3. סטודנט שיעמוד בהצלחה בדרישות התכנית, יוכל לסיים את לימודיו במשך ארבע שנים אקדמיות.

4. סטודנטים בתכנית זו ייהנו מן הפטורים הבאים:

א. פטור מקורס כללי בהיקף 4 נ"ז ("תולדות המחשבה המדינית"/"יסודות בכלכלה למשפטנים")

ב. פטור מקורסי מקצועות בחירה בהיקף של 4 נ"ז.

5. תנאי המעבר משנה לשנה בביה"ס למנהל עסקים הינו ממוצע משוקלל של 82 לפחות.