מלגות

מלגות והלוואות


האוניברסיטה מעניקה מלגות בגין מצב כלכלי ובגין מצויינות אקדמית:

  • סטודנטים המבקשים מלגה בגין מצב כלכלי (בעיקר ללימודים לתואר ראשון) ו/או בגין מצויינות אקדמית (ללימודים לתואר שני ושלישי) יפנו למדור הוועדות למלגות.
  • מוענקות מלגות לסטודנטים ששירתו כחיילים קרביים בצה"ל, לסטודנטים תושבי ערי פיתוח ועוד, בהתאם לקריטריונים הנקבעים על ידי קרנות חוץ.
  • מלגות מיוחדות לתלמידי מחקר ובתר-דוקטורים, מוצעות מטעם המועצה להשכלה גבוהה, ומתעדכנות מפעם לפעם.
  • כל שנה מוענקות 150 מלגות נשיא לדוקטורנטים מצטיינים, המחוייבים לסיים את עבודת הדוקטור בתוך 4 שנים. התפרסם קול-קורא להגשת מועמדות לשנה"ל תשע"ה. מועד אחרון להגשת מועמדות: 08.05.14. פרטים ניתן לקבל ממלגת נשיא: בניין 404 חדר 007, ימים א-ה 09:00-13:00 טלפון: 03-5317761/8802. באמצעות המייל: milgat.hanasi@mail.biu.ac.il