לימודי משפטים ופילוסופיה

 

הפקולטה למשפטים והחוג לפילוסופיה מציעים תוכנית משולבת ללימודי תואר ראשון במשפטים ולתואר שני ישיר בפילוסופיה.

מסלולי לימוד בתוכנית:

תואר ראשון במשפטים ותואר שני בפילוסופיה ללא תזה- 4 שנים.

תואר ראשון במשפטים ותואר שני בפילוסופיה עם תזה- 5 שנים.

בקשה להתקבל לתוכנית במשפטים ובפילוסופיה תעשה בעת הגשת מועמדות ללימודים.

לפרטים לחץ כאן