תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר שני בפילוסופיה

 

הפקולטה למשפטים והחוג לפילוסופיה מציעים תוכנית משולבת ללימודי תואר ראשון חד חוגי במשפטים ולתואר שני ישיר בפילוסופיה.

מסלולי לימוד בתוכנית:

תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר שני בפילוסופיה ללא תזה- 4 שנים.

תואר ראשון חד חוגי במשפטים ותואר שני בפילוסופיה עם תזה- 5 שנים.

בקשה להתקבל לתוכנית במשפטים ובפילוסופיה תעשה בעת הגשת מועמדות ללימודים.

לפרטים לחץ כאן