תואר ראשון - תכניות משולבות

English שלחו לחבר

תנאי קבלה לתואר ראשון בפקולטה למשפטים – הוראת שעה

 לאור דחיית המבחן הפסיכומטרי וחוסר הוודאות לגבי ההמשך, ומתוך הבנה לקושי להיערך לבחינה אל מול הרצון והצורך לתכנן את העתיד

פותחת הפקולטה למשפטים אפשרות  מוגבלת בזמן להתקבל לשנה"ל תשפ"א ללא ציון פסיכומטרי בתנאים להלן:

  1. בעלי תעודת בגרות בממוצע משוקלל של 109 ומעלה, הכוללת 5 יחידות לימוד באנגלית בציון 80 ומעלה יוכלו להתקבל לפקולטה ללא דרישה נוספת.
  2. בעלי תעודת בגרות בעלי ממוצע 106 ומעלה הכוללת  5 יחידות לימוד באנגלית בציון 80 ומעלה או 4 יחידות לימוד באנגלית בציון 90 ומעלה יוכלו להתקבל לפקולטה ללא ציון פסיכומטרי בתנאי שישתתפו בקורס קדם שיתקיים בקיץ (ייפתחו קורסים ביוני ובספטמבר בכפוף לביקוש) ויעמדו בהצלחה בבחינה שתיערך בסופו .
  3. כל יתר מסלולי הקבלה הקיימים בפקולטה נשארים בתוקף.

יודגש:

  1. הקבלה על פי סעיפים 1-2 מוגבלת בזמן, והפקולטה רשאית לסגור אפשרויות קבלה אלה בכל רגע על פי שיקול דעתה.
  2. תנאי האנגלית בסעיפים 1-2 הם תנאי הקבלה לפקולטה. עמידה בהם אינה מהווה פטור מלימודי אנגלית לפי הדרישות הרגילות של האוניברסיטה.

 

תואר ראשון ושני במשפטים

תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בעבודה סוציאלית

תואר ראשון במשפטים וכלכלה מורחב

תואר ראשון במשפטים ותואר שני בקרימינולוגיה

תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים

תואר ראשון במשפטים ותואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית 

תכנית עם המחלקה למדעי המדינה

תכנית עם המחלקה לפילוסופיה