תוכנית המצוינות מרב

 

בשנת הלימודים תשפ"ד תיפתח תוכנית מרב (משפטים רב-תחומי) – תוכנית המצוינות החדשנית והאיכותית בישראל לתלמידים לתואר ראשון חד חוגי במשפטים. מרב היא תוכנית רב-תחומית, ראשונה מסוגה בישראל, המותאמת להכשרת משפטניות ומשפטנים אנשי אשכולות.
בוגרות ובוגרי התוכנית יזכו, לצד תואר ראשון חד חוגי במשפטים, להכשרה במקצועות יסוד בטכנולוגיה (מדעי המחשב, מתמטיקה), במדעי החברה (כלכלה, פסיכולוגיה, מינהל עסקים), ובמדעי הרוח (פילוסופיה, ספרות עברית), וכן ילמדו אנגלית ברמה מתוגברת וסדנה שנתית ייחודית לתלמידי התוכנית. המקצועות נבחרו במטרה להכשיר את הסטודנטיות והסטודנטים שיתקבלו לתוכנית להנהגת עולם המשפט של העתיד. בנוסף למקצועות החובה הסטודנטיות והסטודנטים ילמדו, לפי בחירה אישית, חטיבה של מקצועות נוספים באחד התחומים, ולחלופין ילמדו במכון הגבוה לתורה או במדרשה.
המתקבלות והמתקבלים לתוכנית יזכו במלגת לימודים לאורך כל שנות לימודיהם (בכפיפות להצלחה בלימודים).
משך הלימודים: ארבע שנים (ניתן לרכז את הלימודים על פני שלוש שנים וחצי, באישור ראש התוכנית).
תנאי קבלה:

א. ציון 720 לפחות בבחינה הפסיכומטרית

ב. ממוצע בגרות 112 לפחות

ג. בגרות באנגלית – 5 יחידות; בגרות במתמטיקה – 4 יחידות לפחות (עדיפות בקבלה תינתן לבעלי בגרות ב-5

   יחידות)

ד. ראיון אישי

ראש התוכנית: פרופ' אריאל בנדור
הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את הרישום לתוכנית בכל עת.
הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות לבחור לתוכנית את המועמדים בעלי הנתונים הגבוהים ביותר.

 

לנוחותכם קישור לעלון המידע