תוכנית אימפקט משפטים בר-אילן לסטודנטים מעולים

 

ראש התוכנית: פרופ' אריאל בנדור

בשנת הלימודים תשפ"ה תיפתח תוכנית אימפקט, התוכנית המובילה בישראל לסטודנטים מעולים, החדשנית והאיכותית בישראל לתלמידים לתואר ראשון חד חוגי במשפטים. אימפקט, היא תוכנית רב-תחומית, ראשונה מסוגה בישראל ובעולם, המותאמת להכשרת משפטניות ומשפטני צמרת.
בוגרות ובוגרי התוכנית יזכו, לצד תואר ראשון חד חוגי במשפטים, להכשרה במקצועות יסוד בטכנולוגיה (מדעי המחשב, מתמטיקה), במדעי החברה (כלכלה, פסיכולוגיה, מינהל עסקים), ובמדעי הרוח (פילוסופיה, ספרות עברית), וכן ילמדו אנגלית ברמה מתוגברת וסדנה שנתית ייחודית לתלמידי התוכנית. המקצועות נבחרו במטרה להכשיר את הסטודנטיות והסטודנטים שיתקבלו לתוכנית להנהגת עולם המשפט של העתיד. בנוסף למקצועות החובה הסטודנטיות והסטודנטים ילמדו, לפי בחירה אישית, חטיבה של מקצועות נוספים באחד התחומים, ולחלופין ילמדו במכון הגבוה לתורה או במדרשה.
המתקבלות והמתקבלים לתוכנית יזכו במלגת שכר לימוד נדיבה לאורך כל שנות לימודיהם (בכפיפות להצלחה בלימודים).
משך הלימודים: ארבע שנים (ניתן לרכז את הלימודים על פני שלוש שנים וחצי, באישור ראש התוכנית).
תנאי קבלה:

א. ציון 720 לפחות בבחינה הפסיכומטרית ולא נדרש ציון בבגרות.

ב. ממוצע בגרות 118 לפחות ולא נדרש ציון פסיכומטרי.

ג. ציון 700 בבחינה הפסיכומטרית וציון 116 בבגרות.

ד. בכל אחד מהסעיפים נדרש בגרות באנגלית – 5 יחידות ובגרות במתמטיקה – 4 יחידות לפחות. (אין דרישה לציון מינימלי, אך הציון יילקח בחשבון).

ה. לא תתאפשר קבלה אוטומטית על פי חתך.

ו. הקבלה ידנית וכוללת ראיון אישי.

הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את הרישום לתוכנית בכל עת.
הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות לבחור לתוכנית את המועמדים בעלי הנתונים הגבוהים ביותר.

 

לעלון המידע 

לפרטים נוספים דברו איתנו: 

Phone number 03-5318415                                                                             
link to whatsup 03-5318161
Email Icon llb.law@biu.ac.il