שלחו לחבר

תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בכלכלה

 

תכנית משפטים-כלכלה

הפקולטה למשפטים והמחלקה לכלכלה פותחים תכנית משולבת לתואר ראשון במשפטים ולתואר ראשון בכלכלה.

תכנית הלימודים במשפטים:

תכנית הלימודים במשפטים לתואר LL.B.  כוללת 71 ש"ש כולל קורס יסוד.

תלמידי התכנית המשולבת יקבלו פטור מסך של 8 ש"ש לפי הפירוט להלן:

2 ש"ש קורס כללי (בתכנית הרגילה יש לבחור אחד מתוך שני הקורסים שנלמדים במסגרת הפקולטה: תולדות המחשבה המדינית או מבוא לכלכלה למשפטנים. פטור מקורס זה ניתן לכל בוגר תואר ולכל מי שמשלב לימודים לתואר נוסף)

2 ש"ש פטור משני קורסי בחירה אינטרדיסציפלינריים.

2 ש"ש פטור מקורסי בחירה דיסציפלינריים (בגין הקורסים שנלמדים בכלכלה תורת המשחקים וכלכלת ישראל. קורסי בחירה דומים נלמדים גם בפקולטה למשפטים, כך שאין מניעה להכיר בהם גם כקורסי בחירה משפטיים).

2 ש"ש פטור נוסף מקורסי בחירה דיסציפלינריים.

ס"ה 8 ש"ש פטור – כלומר ילמדו במשפטים 63 ש"ש במקום 71 ש"ש.

תכנית הלימודים בכלכלה:

תכנית הלימודים בכלכלה כוללת 46.5 ש"ש לפי הפירוט להלן:

הסטודנטים לא יהיו חייבים בקורסים כלליים ובלימודי יסוד מעבר למה שהם חייבים במסגרת התואר במשפטים.

ס"ה מסגרת שעות הלימוד – 109.5 ש"ש (=219 ש"ס כולל קורסי יסוד).

לימודי אנגלית כשפה זרה- כל סטודנט בהתאם למה שנדרש ממנו לפי הכללים הרגילים.

תעודות:

סטודנט אשר יסיים בהצלחה את התכנית יהיה זכאי לתואר LL.B במשפטים + תואר B.A. בכלכלה.

 

 

תוכנית לימודים לשנה"ל תשפ"א

 

כלכלה מורחב – בצירוף עם משפטים – 4 שנות לימוד

      שנה א'

מס' קורס

שם הקורס

היקף

 

הערות

66-101

מבוא לכלכלה מיקרו

3 ש"ה + 1 ש"ת

2 ש"ש

לשבוע במשך סמ' א'

66-102

מבוא לכלכלה מקרו

3 ש"ה + 1 ש"ת

2 ש"ש

לשבוע במשך סמ' ב'

66-106

מבוא לחשבונאות

3 ש"ה

1.5 ש"ש

לשבוע במשך סמ' א'

66-110

מתמטיקה לכלכלנים א'

2 ש"ה + 1 ש"ת

1.5 ש"ש

לשבוע במשך סמ' א'

66-111

מתמטיקה לכלכלנים ב'

2 ש"ה + 1 ש"ת

1.5 ש"ש

לשבוע במשך סמ' ב'

 

 

סה"כ שנה א'

8.5 ש"ש

 

 

    שנה ב'

מס' קורס

שם הקורס

היקף

 

הערות

66-153

מבוא לסטטיסטיקה א'

2 ש"ה + 1 ש"ת

1.5 ש"ש

לשבוע במשך סמ' א'

66-154

מבוא לסטטיסטיקה ב'

2 ש"ה + 1 ש"ת

1.5 ש"ש

לשבוע במשך סמ' ב'

66-201

מקרו כלכלה א'

2 ש"ה + 1 ש"ת

1.5 ש"ש

לשבוע במשך סמ' א'

66-202

מקרו כלכלה ב'

2 ש"ה + 1 ש"ת

1.5 ש"ש

לשבוע במשך סמ' ב'

66-213

תורת המחירים א'

3 ש"ה  + 1 ש"ת

2 ש"ש

לשבוע במשך סמ' א'

66-214

תורת המחירים ב'

3 ש"ה + 1 ש"ת

2 ש"ש

לשבוע במשך סמ' ב'

66-251

יסודות המימון

2 ש"ה + 1 ש"ת

1.5 ש"ש

לשבוע במשך סמ' ב'

 

 

סה"כ שנה ב'

11.5 ש"ש

 

 

 שנה ג'

מס' קורס

שם הקורס

היקף

 

      הערות

66-231

שיטות כמותיות

2 ש"ה + 1 ש"ת

1.5 ש"ש

לשבוע במשך סמ' ב'

66-236

מבוא לאקונומטריקה א'

2 ש"ה + 1 ש"ת

1.5 ש"ש

לשבוע במשך סמ' א'

66-237

מבוא לאקונומטריקה ב'

2 ש"ה + 1 ש"ת

1.5 ש"ש

לשבוע במשך סמ' ב'

66-238

יישומי מחשב באקונומטריקה

2 ש"ת

1 ש"ש

לשבוע במשך סמ' א'

66-320

כלכלת ישראל

2 ש"ה

1 ש"ש

לשבוע במשך סמ' אחד

66-322

תורת המחירים ג'

2 ש"ה + 1 ש"ת

1.5 ש"ש

לשבוע במשך סמ' אחד

66-525

מבוא לתורת המשחקים

2 ש"ה

1 ש"ש

לשבוע במשך סמ' א'

 

 

סה"כ שנה ג'

9 ש"ש

 

 

שנה ד'

 

מס' קורס

שם הקורס

היקף

 

      הערות

66-340

סקירת מחקרים

2 ש"ה + 1 ש"ת

1.5 ש"ש

לשבוע במשך סמ' א'

66-402

סמינריון בכלכלה

2 ש"ה

2 ש"ש

לשבוע במשך כל השנה

66-404

סמינריון בכלכלה עיונית

יכול להיות סמינריון בתחום כלכלה ומשפטים.

תהיה קבוצה ייעודית לתכנית זו.

2 ש"ה

2 ש"ש

לשבוע במשך כל השנה

סה"כ חובה שנה ד': 5.5 ש"ש

 

קורסי בחירה:

קבוצה א'

2   קורסים

2 ש"ה + 1 ש"ת

1.5 ש"ש

לשבוע במשך סמ' א'

 

2 ש"ה + 1 ש"ת

1.5 ש"ש

לשבוע במשך סמ' ב'

סה"כ בחירה קבוצה א': 3 ש"ש

קבוצה ב'

9   קורסים

2 ש"ה

1 ש"ש

לשבוע במשך סמ' א' / ב'

סה"כ בחירה קבוצה ב': 9 ש"ש

סה"כ שנה ד'  17.5 ש"ש

 

סה"כ שעות לתואר-  46.5 שעות שנתיות

תאריך עדכון אחרון : 01/06/2020