תואר ראשון כפול חד חוגי במשפטים וחד חוגי בכלכלה

 

תכנית משפטים-כלכלה

הפקולטה למשפטים והמחלקה לכלכלה פותחים תכנית משולבת לתואר ראשון חד חוגי במשפטים ולתואר ראשון חד חוגי בכלכלה.

תכנית הלימודים במשפטים:

תכנית הלימודים במשפטים לתואר LL.B.  כוללת 71 נק"ז כולל קורס יסוד.

לתוכנית הלימודים יתקבלו סטודנטים לפי תנאי הקבלה הרגילים בפקולטה למשפטים (ללא קורס קדם) ובכלכלה.

הפקולטה למשפטים והמחלקה לכלכלה שומרים לעצמם את הזכות לקבל לתוכנית את המצטיינים ביותר מבין הנרשמים.

תלמידי התכנית המשולבת יקבלו פטור מסך של 8 ש"ש לפי הפירוט להלן:

2 ש"ש קורס כללי (בתכנית הרגילה יש לבחור אחד מתוך שני הקורסים שנלמדים במסגרת הפקולטה: תולדות המחשבה המדינית או מבוא לכלכלה למשפטנים. פטור מקורס זה ניתן לכל בוגר תואר ולכל מי שמשלב לימודים לתואר נוסף)

2 ש"ש פטור משני קורסי בחירה אינטרדיסציפלינריים.

2 ש"ש פטור מקורסי בחירה דיסציפלינריים (בגין הקורסים שנלמדים בכלכלה תורת המשחקים וכלכלת ישראל. קורסי בחירה דומים נלמדים גם בפקולטה למשפטים, כך שאין מניעה להכיר בהם גם כקורסי בחירה משפטיים).

2 ש"ש פטור נוסף מקורסי בחירה דיסציפלינריים.

ס"ה 8 ש"ש פטור – כלומר ילמדו במשפטים 63 ש"ש במקום 71 ש"ש.

תכנית הלימודים בכלכלה:

תכנית הלימודים בכלכלה כוללת 46 ש"ש.

הסטודנטים לא יהיו חייבים בקורסים כלליים ובלימודי יסוד מעבר למה שהם חייבים במסגרת התואר במשפטים.

ס"ה מסגרת שעות הלימוד – 109.5 ש"ש (=219 נ"ז כולל קורסי יסוד).

לימודי אנגלית כשפה זרה- כל סטודנט בהתאם למה שנדרש ממנו לפי הכללים הרגילים.

תעודות:

סטודנט אשר יסיים בהצלחה את התכנית יהיה זכאי לתואר LL.B במשפטים + תואר B.A. בכלכלה.