תוכניות חילופי סטודנטים

English שלחו לחבר

המציאות הישראלית בכלל, ועולם העסקים הישראלי, בפרט, הפכו להיות גלובליים יותר משהיו בעבר, תהליך זה עתיד להתגבר בשנים הבאות. למותר לציין כי לתהליך זה השפעה גדולה גם על סביבת העבודה העתידית של הסטודנטים והדרישות של המעסיקים. חשיפה של הסטודנטים שלנו לחומרים ולמרצים מחו"ל במציאות זו נראית לנו הכרחית.

 

כדי לקדם מטרה זו הגענו להסכמים עם אוניברסיטאות שונות לחילופי סטודנטים. התכניות השונות מיועדות בעיקרן לסמסטר א' של שנה"ל תש"ף (פרט לתכנית פראטו המתקיימת בסמסטר ב'). הלימודים במוסדות הלימוד המארחים הם ללא עלות כספית נוספת, ושכר הלימוד שמשולם לאוניברסיטת בר-אילן מכסה גם את הלימודים הללו (פרט לתכנית פראטו שעל המשתתפים בה לשלם דמי הרשמה בסך 300 דולר אוסטרלי). חלק מן התכניות כוללות מימון עבור הוצאות נסיעה ולינה, ובחלקן העלות מוטלת על הסטודנטים.

 

ניתן ללמוד קורסים לפי המותר או הנדרש במוסד המארח, ולקבל הכרה בהיקף המקביל ל-12 ש"ס בבר-אילן, אשר יוכרו כחלק מדרישות קורסי הבחירה המשפטיים לקבלת התואר באוניברסיטת בר-אילן (בתנאי שהתקבל ציון עובר לפחות). הלימודים מתבצעים ככלל בשפה האנגלית (פרט לאוניברסיטת פריס שם חלק מהקורסים בצרפתית). תלמיד שישתתף באחת התוכניות לא יחויב ללמוד קורסים בשפה האנגלית כחלק מחובות קורסי הבחירה המשפטיים של שנה ג', אלא יוכל להשלים את הנקודות ע"י קורסי בחירה משפטיים הנלמדים בשפה העברית. כמו כן, יוכל הסטודנט לקבל פטור מרישום לקליניקות המתקיימות בשנה ג' ולהשלים את היקף הנ"ז החסר בקורסי בחירה דיסציפלינריים. 

 

הקבלה לתכנית מותנית בממוצע 82 לפחות, בידע מוכח בשפה האנגלית, ולפי הצורך בהשתתפות בראיון בשפה האנגלית.

 

לאחר שהסטודנט יקבל מהפקולטה אישור השתתפות בתוכנית, הוא עשוי להידרש לעמוד בהצלחה במבחן TOEFL, זאת בכפוף לדרישת המוסד המארח.

פרטים אודות המבחן ומועד קיומו בארץ ניתן למצוא ב:

http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?urlSource=toefl&newRegURL=&test=TOEFL&greClosed=new&greClosedCountry=China&browserType=Other&toeflType=&redirect=&t_country1=group_Israel

 

את תוצאות ציוני ה-TOEFL יש לשלוח לאורטל שמש לכתובת המייל: Exchange.law@biu.ac.il.

 

את הבקשות יש לשלוח לאורטל שמש בכתובת מייל: Exchange.law@biu.ac.il עד ליום ב', ט"ו בשבט תשע"ט, 21.1.2020, בצירוף קו"ח, דוח ציונים (לא חייב להיות רשמי) ופרטים על ידיעת השפה האנגלית.

בבקשה יש לציין את המוסדות אליהם מבקשים לנסוע, עם דרוג עדיפויות.

מי שזקוק לסיוע כלכלי מתבקש להוסיף טופס בקשה למלגה, את הטופס ניתן למצוא באתר הפקולטה בכתובת: http://law.biu.ac.il/node/745

 

על המתקבלים יהיה לבצע שינויים בתכנית הלימודים לתש"ף. הנחיות תימסרנה למתקבלים.

כמו כן יהיה עליהם לבצע בבוא הזמן את הליכי ההרשמה מול האוניברסיטה הרלוונטית.

 

תשובות למועמדים המתקבלים ימסרו עד לסוף חודש פברואר 2020.

לידיעתכם :

1.  ציוני הקורסים הנלמדים בחו"ל אינם נלקחים בחשבון לממוצע הלימודים כאן.

2. על פי תקנון האוניברסיטה, תלמיד לא יוכל להיות מצטיין דיקן או מצטיין רקטור אם לא למד באוניברסיטת בר-אילן לפחות 32 ש"ס במהלך כל השנה.

 

 

להלן פירוט מוסדות הלימוד:

1. Osgoode Hall Law School, York University, Toronto, Canada

מספר המשתתפים: עד 2 סטודנטים

פרטים כללים על האוניברסיטה ותכנית הלימודים ניתן למצוא באתר:

http://www.osgoode.yorku.ca/experience/student-stories

 

2. University of Connecticut School of Law, Hartford, Connecticut, USA

מספר משתתפים: עד 3 סטודנטים

תכנית זו כוללת רכיב מיוחד של התמחות אצל שופט או תובע, נוסף על הלימודים האקדמיים.

פרטים כלליים על האוניברסיטה ותכנית הלימודים ניתן למצוא באתר: http://www.law.uconn.edu

 

3. Bucerius Law School, Hamburg, Germany

זהו ביה"ס למשפטים הפרטי היחיד שבגרמניה, ונחשב לאחד הטובים ביותר.

מספר המשתתפים: עד 2 תלמידים

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר: http://www.law-school.de/exchangeprogram.html?&L=1

 

4. Université Paris Ouest Nanterre La Défense, France

הקורסים יתקיימו בחלקם באנגלית ובחלקם בצרפתית. נדרשת ידיעה בסיסית בצרפתית. לתלמידים שיסעו, יוצע שם קורס לשיפור וחיזוק השפה הצרפתית (בתשלום). מבחנים בקורסים בשפה הצרפתית ייערכו בעל-פה.

מספר המשתתפים: עד 3 סטודנטים

פרטים כלליים על האוניברסיטה ותכנית הלימודים ניתן למצוא באתר:

https://university.parisnanterre.fr

 

5. Monash University, Prato Italy

אוניברסיטת Monash שבאוסטרליה מנהלת קמפוס בינלאומי בעיירה Prato שבאיטליה (סמוך לפירנצה), אליו מגיעים מרצים וסטודנטים למשפטים מאוניברסיטאות מובילות בעולם לסמסטר אחד במהלך לימודיהם. (מהארץ שותפות הפקולטות למשפטים בבר-אילן, חיפה ותל אביב). הלימודים מתקיימים במהלך סמסטר ב' של שנה ג' (מועדים מפורטים יותר יימסרו בהמשך).

מספר משתתפים: עד 14 סטודנטים

פרטים כלליים על התכנית:

https://www.monash.edu/law/current-students/study-opportunities/overseas-study/prato

 

6. Tilburg University, Netherlands

הנסיעה היא לשלושה עד שישה חודשים

מספר המשתתפים: עד 2 תלמידים

פרטים נוספים: https://www.tilburguniversity.edu/education/exchange-programs

https://www.tilburguniversity.edu/about/schools/law

 

7. University Rotterdam, Netherlands

הנסיעה היא לשלושה עד שישה חודשים

מספר המשתתפים: 2 תלמידים

פרטים נוספים: https://www.eur.nl/en/esl/

 

8. Universidade De Lisboa

מספר משתתפים: 2 תלמידים.

פרטים נוספים: http://www.fd.ulisboa.pt/en/  

 

תכניות עם מימון (במסגרת הסכמי ארסמוס+ עם מוסדות אירופיים):

במסגרת תכניות אלה, יקבלו התלמידים הנוסעים החזר עבור עלויות טיסה ותשלום חודשי קבוע להוצאות שהייה.

9. Pázmány Péter Catholic University, Budapest, Hungary 

מספר משתתפים: 2

פרטים נוספים: https://jak.ppke.hu/kszki/en/erasmus/erasmus-courses/standard-course-list

קול קורא חילופי סטודנטים לשנת תש"פ - לחץ כאן

תאריך עדכון אחרון : 04/06/2020