תואר שלישי - מסלול השלמות

ראשית יש לציין כי המסלול בו מתקבלים ללימודי תואר שלישי הוא לאחר לימודי תואר שני עם תזה.
בעלי תואר שני ללא תזה במשפטים יוכלו להשלים תזה לתואר שני תחילה. מסלול ההשלמות לתואר שלישי הוא חריג לכלל זה והקבלה למסלול זה נעשית לאחר שיקול דעת דקדקני של הוועדה.

הפרטים אודות מסלול ההשלמות:

בוגרי תואר ראשון במשפטים ובעלי תואר שני ללא תזה במשפטים יוכלו להגיש בקשה להתקבל ללימודי תואר שלישי במסלול השלמות בתנאים הבאים:

א. ממוצע הציונים בלימודי התואר השני אינו נופל מ – 90.
ב. ציון 90 לפחות בכל אחת מהעבודות הסמינריוניות שנלמדו בתואר השני.

במסלול זה יידרש הסטודנט לכתוב עבודת השלמה שהיא עבודה שוות ערך לתזה של תואר שני, בתוך שנה אחת. על מנת להמשיך בלימודי התואר השלישי יש לקבל ציון 90 לפחות על עבודה זו. הציון עליה ינתן לאחר בחינה בעל פה כמקובל.

יש להרשם באמצעות האינטרנט דרך הוועדה לתואר שלישי: להרשמה דרך הוועדה לתואר שלישי לחץ כאן

מעבר למצויין בטפסי ההרשמה, יש לצרף אליהם:

 1. גיליונות ציונים בתואר הראשון והשני, מקור או מאומת.
 2. הסכמת חבר סגל הפקולטה לשמש כמנחה לעבודת הדוקטורט

* - יש להעביר ישירות למזכירות הפקולטה

 1. הצהרת כוונות ביחס למחקר המוצע, מאושרת על ידי המנחה 
  ** - יש להעביר ישירות למזכירות הפקולטה
 2. עותק אלקטרוני מעבודה סמינריונית שהוגשה בתואר השני - יש להעביר ישירות למזכירות הפקולטה
 3. 2 המלצות כתובות מאנשי אקדמיה שלהם הכרות קודמת עם המועמד. - יש להעביר ישירות למזכירות הפקולטה
  יש להעביר את החומרים הנדרשים בקבצים נפרדים.

* עליך למצוא מנחה מקרב חברי סגל הפקולטה. את רשימת חברי הסגל שלנו ניתן למצוא באתר, אצל כל אחד מפורט תחום המחקר שלו ודרכי התקשרות. הלינק לאתר לרשימת חברי הסגל לחץ כאן


** מטרתה של הצהרת הכוונות היא להצביע על רעיון משכנע המצדיק מחקר מקורי בסדר גודל של תזה של דוקטורט, לשקף ידע בסיסי של התחום, ולהעיד על היכרות ראשונית אך משמעותית של המועמד עם הספרות הרלבנטית. בהתאם לכך על הצהרת הכוונות לכלול ניסוח של רעיון בר ביצוע או הצבעה על בעיה וכיוון אפשרי של הצעת פתרון, או ניסוח של שאלת מחקר, כולל תיאור ראשוני של המתודולוגיה הדרושה לשם ביצוע אחד מכיווני מחקר אלה. היקף הצהרת הכוונות יהיה בין 4-5 עמודים כולל רשימת תוכן בסיסית ובנוסף לפירוט לעיל עליו גם לכלול עד 2 עמודי רשימה ביבליוגרפית עיקרית של התחום. מסמך הצהרת הכוונות ילווה במכתב של המנחה המיועד/ת לוועדת תלמידי המחקר אשר יימסר ישירות למרכזת הוועדה, אשר ישקף את הערכת המנחה להתאמת המועמד/ת לביצוע המחקר והתאמת הנושא והצהרת הכוונות.

לימודי התואר השלישי כוללים:

 1. הגשת עבודת מחקר.
 2. חובות שמיעה במשפטים בהיקף 12 ש"ס:
  1. סדנה חובה - "סדנה הכנה לכתיבת תזה במשפטים"  99-300-01  - בהיקף 3 ש"ס
   יש ללמוד בשנה הראשונה ללימודים. בשנה שהסדנה אינה מתקיימת יש להרשם לקורס חלופי שיוצע לסטודנטים באותה שנה.
  2. סמינר חובה - "מחקר משפטי" 99-825-01 - בהיקף 4 ש"ס 
   יש ללמוד את הסמינר בשנה הראשונה בה הוא מתקיים. בשנה שהסמינר אינו מתקיים יש להירשם לקורס חלופי שיוצע לסטודנטים באותה שנה.
   סטודנט אשר למד סמינר זה במסגרת לימודיו לתואר השני יידרש להציע חלופה לסמינר באישור המנחה, לאישור הוועדה הפקולטטיבית.
  3. קורסי מקצועות בחירה 
   על התלמיד לבחור קורסים ולהרכיב מערכת מתוך קורסי הבחירה והסמינריונים לתואר הראשון.
   ניתן ללמוד קורסים אלו גם במחלקות אחרות מחוץ לפקולטה למשפטים, בתחומים הרלבנטיים לנושא המחקר. הרישום לקורסים הנלמדים מחוץ לפקולטה מתבצעים ישירות מול המחלקה הרלבנטית.
   סטודנטים אשר נושא עבודת המחקר שלהם במשפט עברי ילמדו את הקורס "סדנה במשפט עברי" 99-982-01 בהיקף 3 ש"ס וכן ישתתפו  ב"סדנת חוקרים במשפט עברי" 99-312-01 בהיקף 2 ש"ס, כחלק ממכסת קורסי מקצועות הבחירה.  
  4. בנוסף, סטודנטים בתואר השלישי ימלאו אחר דרישות האוניברסיטה בלימודי יסוד ביהדות ובלימודי אנגלית כשפה זרה ויהיו כפופים לתקנון הוועדה לתואר שלישי.