עו"ד הילה גבאי

עו"ד
רכזת המרכז למשפט מסחרי
טלפון: 
פקס :