טליה אברמוביץ

שלחו לחבר
קטגוריה
מדור תואר ראשון
תפקיד
מרכזת מדור סטודנטים לתואר ראשון
טלפון
משרד
בניין 305, חדר 105
שעות קבלה
ימים ראשון ושלישי 11:30-14:00ימים שני וחמישי 08:30-10:30