מתעניינים בלימודים - סילבוסים של הקורסים בפקולטה

רשימת הסילבוסים של שנת תשפ"ד אינה סופית. הקישורים לסילבוסים מתעדכנים באופן שוטף ע"פ זמן קבלת הסילבוסים מהמרצים.

שימו לב!

הסילבוסים נתונים לשינויים ע"פ החלטת המרצים. הסילבוס המהימן יופיע במערכת הקורסים עם תחילת שנת הלימודים.

תשפ"ד

תואר שני במשפטים לעו"ד ומשפטנים - סמסטר חורף

תואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים - סמסטר חורף

תואר ראשון במשפטים

 

תשפ"ג

תואר שני במשפטים לעו"ד ומשפטנים - סמסטר חורף

תואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים - סמסטר חורף

תואר ראשון במשפטים

תואר שני במשפטים ובלימודי משפט

משפטים - כל התוכניות - סמסטר קיץ