אקטיביזם שיפוטי וביקורת שיפוטית  

אקטיביזם שיפוטי וביקורת שיפוטית  

שאלת האקטביזם המשפטי מצויה במוקד של ויכוח ציבורי, עניינה בהתערבות של בג"ץ בתחומים שיש הטוענים שהם בגדר חריגה מסמכות ואף, בחציית הגבול של הפרדת הרשויות. מנגד יש הטוענים שאין כאן חציית גבול אלא זהו תפקידו של בית המשפט להגן על העקרונות הדמוקרטיים לבל יהיו למרמס תחת עריצות הרוב. בית המשפט אינו מזמין את העתירות אליו אלא זהו תפקידו להכריע בהתאם למקרה המונח לפניו.  

1. אקטיביזם שיפוטי - בעד ונגד/ מקומו של בג"ץ בחברה הישראלית, בעריכת רות גביזון ואח' 

2. אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי : במבחן בג"ץ ובית הדין הארצי לעבודה / זאב סגל, לילך ליטור 

3. הארנק והחרב: המהפכה המשפטית ושברה דניאל פרידמן 

4. קץ התמימות : משפט ושלטון בישראל / דניאל פרידמן. 

5. אקטיביזם שיפוטי / העורך: אריאל פורת; סגני העורך: אורלי ארז, אסף יעקב 

6.   אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון : ניתוח כמותי והשוואתי / קרן וינשל-מרגל. 

7. ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי / מנחם מאוטנר 

8. מלחמות הבג"ץ : המהפכה החוקתית ומהפכת הנגד / עמיחי כהן ; עריכה ראשונה של כתב היד: מוטי פוגל. 

9. מפלגת בג"ץ : כיצד כבשו המשפטנים את השלטון בישראל / שמחה רוטמן ; עורך ראשי: בעז לוי ; עריכת לשון: ניצן רבלין ; הקדמה מאת: אדם גולד. 

10.ביקורת שיפוטית על שיקול דעת מינהלי / יואב דותן.