איכות הסביבה

איכות הסביבה

דיני איכות הסביבה עוסקים בשלושה תחומים מרכזיים: 

  1. קביעת דינים ביחס לשימוש במשאבים טבעיים ודרכי ניצולם עי בני האדם 

  1. מניעת מפגעים וגרימת נזק לסביבה ולבריאות האדם הנובעת מפעילות אנושית  

  1. הסדרת יחסי הגומלין בין האדם לבין מינים אחרים 

שלושת התחומים הללו נפרשים על שלושה ענפי משפט:  המשפט הפלילי, המשפט המנהלי, והמשפט האזרחי. 

  1. דיני איכות הסביבה : הלכות ופסיקה בהליכים אזרחיים, מינהליים ופלילים / אורית מרום-אלבק, עידית רייטר; עורך טכני: שלמה פרץ. 

  1. דיני איכות הסביבה בישראל / דניאל פיש. 

  1. אדם וסביבתו : היבטים חוקיים ומושגי יסוד / עורך: אלון טל. 

  1. איכות הסביבה בישראל בשנות האלפיים: מגמות ותחזיות בתחומי הפיתוח, הטבע, הנוף ואיכות הסביבה 

  1. סחר חפשי ואיכות הסביבה : ביקורת ולקחים אפשריים לארגון הסחר העולמי ולאזור הסחר העתידי באגן הים התיכון. פרז אורן

  1. אדום-ירוק: דמוקרטיה, צדק ואיכות הסביבה  דה-שליט, אבנר