תוקפו של  גיור רפורמי 

תוקפו של  גיור רפורמי  

שאלת תוקפו של גיור רפורמי  היא אחת מסלעי המחלוקת  ביחס שבין דת ומדינה .

היהדות האורתודוקסית אינה מכירה כלל ביהדות הרפורמית. מבחינתם זהי דת אחרת שאינה קשור ליהדות ואף חמור מכך היא נתפסת כמבקשת לערער את אושיות היהדות בשם היהדות  בין הסוגיות שבהן מתגלע מתח חריף בין הזרם האורתודקסי ובפרט זה החרדי לבין הזרמים  הרפורמי והקונסרבטיבי  הינו באשר לתוקפו של גיור. הבעיה באה לביטוי בחוק השבות  בו המנוח יהודי הוגדר באופן הבא:  

״יהודי״ — ״הוא מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר, ואינו בן דת אחרת״.   

הבעיה המתעוררת היא: מה משמעות ״שנתגייר״? האם מדובר בגיור על פי ההלכה האורטודוקסית או  שזה כולל גם גיור שנעשה עי כל זרם דתי  להגדרה זו יש גם השלכה לחוק מרשם אוכלוסין.

  1. שישים שנה לחוק השבות : היסטוריה, אידאולוגיה, הצדקה / רות גביזון

  1. חוק השבות : זכויות הגירה וגבולותיהן / נעמה כרמי

  1. חידת הזהות היהודית : חוק השבות הלכה למעשה / מיכאל קורינאלדי. 

  1. גיור ישראלי : חזון, הישגים, כישלונות / עורכים: ידידיה צ' שטרן, נתנאל פישר

  1. הגיור הלכה ומעשה / מנחם פינקלשטיין

  1. אתגר גיור בישראל : ניתוח מדיניות והמלצות / נתנאל פישר ; עריכת הטקסט: יהושע גרינברג, ענת ברנשטיין

  1. שבת אחים : יחסי חילונים-דתיים: עמדות, הצעות, אמנות, בעריכת אורי דרומי 

  1. הרב משה פיינשטיין - הנהגה הלכתית בעולם משתנה / הראל גורדין