ORCID

למה כדאי להירשם ל- ORCID  ?

ORCID  הינו מיזם עצמאי המספק בחינם זיהוי ייחודי לכל חוקר במטרה:

  1. לאגד את הכלים השונים לזיהוי מחברים למספר מזהה אחד (הדבר עוזר להבדיל בין החוקרים השונים בצורה חד חד ערכית).
  2. לספק לחוקרים דרך לקשר ולשתף את הפרסומים שלהם עם אחרים, כולל מאמרים, מערכי נתונים, פרויקטים ופטנטים.
  3. לספק שרות מרכזי אחד המקושר למזהי מחקר אחרים כגון Scopus ID ו- Researcher ID  כמובן שהשימוש בכלי זה מבטל את הצורך של החוקר להיכנס ולהזין מחדש מידע בכל מאגרי המידע השונים.

הארגון מונה היום כשלושה מיליון משתמשים והינו המזהה הרשמי של מחברים בעולם האקדמי ע"י גופי מימון, מו"לים, ספקי תוכן, חברות מסחריות, מכוני מחקר ואוניברסיטאות.

בעקבות הדרישה לזיהוי מסודר של המחברים שמגיעה ממוסדות אקדמיים ברחבי העולם, למעלה מעשרים אלף מו"לים מחייבים מחברים להגיש את מספר ה-ORCID  שלהם יחד עם כתב היד לפרסום.

 

 

 איך מבצעים את ההרשמה ל- ORCID ?  

ההרשמה עצמה מתבצעת באתר של הארגון במהירות ובקלות.

טיפים חשובים:

  1. עדכנו את רשימת הפרסומים שלכם
  2. היו עקביים בצורת כתיבת שמכם ובתמונה בה הנכם משתמשים, בחשבונות השונים שלכם (Google scholar, Orcid, אתר אישי).

תאריך עדכון אחרון : 28/01/2019