מתעניינים בלימודים - סילבוסים של הקורסים בפקולטה

תואר שני במשפטים לעו"ד ומשפטנים - סמסטר חורף תשפ"ג

תואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים - סמסטר חורף תשפ"ג

תואר ראשון במשפטים-תשפ"ג

תואר שני במשפטים ובלימודי משפט-תשפ"ג

*רשימת הסילבוסים של שנת תשפ"ג אינה סופית. הקישורים לסילבוסים מתעדכנים באופן שוטף ע"פ זמן קבלת הסילבוסים מהמרצים.

*שימו לב!

הסילבוסים נתונים לשינויים ע"פ החלטת המרצים. הסילבוס המהימן יופיע במערכת הקורסים עם תחילת שנת הלימודים.

קיץ תשפ"ב

חורף תשפ"ב

תאריך עדכון אחרון : 08/01/2023