כתבי עת שפיטים באישור הות"ת

שלחו לחבר

לאחרונה עדכנה ות"ת את מודל התקצוב של מערכת ההשכלה הגבוהה.

במסגרת זו הועדה לוקחת בחשבון גם את רכיב המחקר שנועד לשקף את תפוקות המחקר והפרסומים של האוניבסיטה במדדים אובקיטיבים, כולל היקף הפירסומים המדעיים בכתבי עת שפיטים.
בצורה זו תקציבי האוניברסיטאות מושפעים מבחירת החוקרים לגבי כתבי העת בהם הם בוחרים לפרסם את עבודותיהם.
יש לציין ש-ות"ת מחשיבה במודל התקצוב רק את ה-Articles המתפרסמים בכתבי העת השפיטים, ולא את כל שאר הפרסומים הנדפסים בהם, כמו Proceeding Papers, Book Reviews, Reviews ועוד.

הקריטריונים לבחינת כתבי העת השפיטים בלועזית מבוססים על רשימת כתבי העת הנכללים במאגר ה-ISI  של Thompson ומנותחים באמצעות Impact Phactor

רשימת כתבי העת במשפטים

רשימת "מקורות מתפתחים במשפטים" כתבי עת מתפתחים חדשים שטרם מויינו לפי תחום דעת.

רשימת כתבי העת בתחום המשפט בעברית מבוססים על כתבי העת השפיטים של מפתח חיפה וכמו כן על רשימת המאמרים של מפתח כתבי העת של מכון הנרייטה סאלד.

רשימה של כתבי עת שפיטים בתחומי דעת נוספים ניתן לראות באתר הספרייה המרכזית