אתרים משפטיים

English שלחו לחבר

ישראל

אתרים ממלכתיים

רשויות השלטון - קישור למוסדות לאומיים וממלכתיים של שלושת רשויות הממשל
אתר השירותים והמידע של הממשלה
הכנסת - ובו מאגר החקיקה הלאומי (הכולל את כל החוקים והצעות החוק), דברי הכנסת בטקסט מלא מאז הכנסת ה- 11, פרוטוקולים של ועדות הכנסת ועוד.
           מרכז המחקר והמידע של הכנסת 

בית המשפט העליון - כולל פסקי דין של בית המשפט העליון ושל בתי המשפט האחרים
בתי דין רבניים
משרד החוץ - כולל אמנות בין לאומיות ועוד

משרד המשפטים - כולל תזכירי חוק, הנחיות היועץ המשפטי, הסכמים, וכו'
משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה - כולל הסכמי סחר בינ"ל
רשות ההגבלים העסקיים
מנהל מקרקעי ישראל
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מבקר המדינה
ביטוח לאומי
ארכיון המדינה

הספרייה הלאומית

 

אוניברסיטאות

כללי האיזכור האחיד בכתיבה המשפטית
עולם המשפט - אתר הסטודנטים למשפטים
 

 

אתרים אחרים

תרגום פסקי דין נבחרים של בית המשפט העליון לאנגלית -VERSA
 

Back to the top

ארצות זרות

LEGAL GUIDES

אתרים עם קישורים לחומר אמריקאי ובינלאומי, גישה לפי נושא, ארץ או סוג מסמך:

EISL - Electronic Information System for International Law

GlobaLex

Global Legal Information Network - GLIN

Hieros Gamos meta-guide

Internet Law Library

Lawguru

Lexadin: World Law Guide

Megalaw

WashLaw - legal research on the Web

World Legal Information Institute - WLII

 

Back to the top

 

UNITED STATES

Cornell LII

American Law Sources on Line - ALSO (U.S., Canada, Mexico)

Jurist- US

   U.S. Constitution & Charters -From the National Archives

U.S. Supreme Court

Openjurist

Oyez Project (Supreme Courts reports)

U.S. Federal Courts (Supreme,Appeal,District,Bankruptcy)

U.S. Congress (formaly known as THOMAS) (Federal legislation)

U.S. House of Representatives

U.S. Senate

U.S. Code, Code of Federal Regulations, Federal Register (G.P.O.)

Federal and State laws

White House

American Bar Association

U.S. Securities & Exchange Commission

Federal Trade Commission

Project Avalon - documents in law, history and diplomacy (Yale Law School)

 

Back to the top


COMMONWEALTH

United Kingdom

British & Irish Legal Information Institute

Law Commission (Reports & Consultation Papers)

U.K. Parliament

H.M.S.O. (Statute Databe Instruments)

 HM courts-and-tribunals-service

Jurist-U.K.

Old Baily online
 

Australia

Australasian Legal Information Institute

Australian Parliament

ComLaw - Austalian legislation online

 

Canada

Canadian Charter of Rights and Freedoms

Federal & States legislation

Canadian Legal Information Institute

Jurist-Canada

Supreme Court of Canada


India

Indian Code
Supreme Court of India


New Zealand

New Zealand legislation

Court of Appeal Reports (from 1996)

 

South Africa

Legislation (from 1993)

Constitutional Court of S.A.

Truth and Reconciliation Commission

 

Back to the top

 

EUROPE

Legal resources in Europe (states in alphabetical index)

France. Laws (Legifrance)

Germany. Laws in English

French and German Reports in English

 

Back to the top

 

EUROPEAN UNION

Europa - Gateway to the European Union
EUR-Lex

Curia - Court of Justice of the European Communities

European Court of Human Rights

European Parliament

Council of Europe

Jean Monnet Program (NYU School of Law)

European Commission's  Delegation to Israel

 

Back to the top


INTERNATIONAL LAW

National Constitutions

Guide to foreign and int'l legal databases (N.Y. Univ.) by subject

United Nations Homepage

United Nations Treaties Collection

CISG Database - U.N. Convention on Contracts for the Int'l Sale of Goods (1980)

CISG Israel (Bar-Ilan University)

Multilateral Treaties and Conventions (Fletcher)

Hague Conference on Private International Law

International Labor Organization

World Trade Organization

NAFTA (North American Free Trade Agreement) Secretariat

International Court of Justice

International Criminal Court

Human Rights Library (University of Minnesota)

Nuremberg Trials Project (Harvard Law School)

 

Back to the top

 

UNIVERSITIES

Columbia University Law Library

Harvard University (HOLLIS Plus)

Yale University Law Library

Library of Congress (links to THOMAS and MARVEL)

Best graduate law schools (U.S. News & World Report)

Oxford University  Law Library

Cambridge University Law Library

 

Back to the top

 

REFERENCE

Indexes to legal abbreviations:

1. Cardiff University Index 

- 2. Monash University Index

Introduction to basic legal citation (2000-2001ed)by Peter W. Martin

Duhaime law dictionary

Encyclopedia Britannica

Famous trials (by Doug Linder)

Ingenta (הזמנת מאמרים מח"ול)

Martindale-Hubbell

Most cited legal periodicals (Washington & Lee Law School)

The Oxford standard citation of legal authorities (OSCOLA)

 

Back to the top