שירותי הספרייה ועזרים שונים לסגל האקדמי

שירותי הספרייה Image by Gerd Altmann from Pixabay

הזמנת ספרים ומאמרים באמצעות השאלה בין-ספרייתית

תיאום הדרכות בספרייה

 

כלים שונים לפרסום מאמרים ולכתבי עת

הגשת מאמרים לפרסום

מדריך לכלים ביבליוגרפיים

כלים להערכת כתבי עת אקדמיים בתחום המשפט ודרוגם

רשימת כתבי עת המוכרים על ידי הות"ת

 

 

מערכות מידע של האוניברסיטה

ORCID

 

תמיכה במערכות מידע מתוקשבות - סגל אקדמי

ערכת מדריכים לאינ-בר, תומקס ומודל

גישה למדריכים מתאפשרת בהזנת שם משתמש בר-אילני + סיסמה*.

 

*לסיוע נוסף בעניין שם המשתמש והסיסמה יש לפנות ליועץ המחשוב הפקולטטיבי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 11/01/2023