תשע"ט - כנס החוקה הישראלית, ערב לצאתם לאור של ספרי פרופ' גידי ספיר 21.5.19

עברית Tell a Friend