תשפ"ב - יישוב סכסוכים בצל האתגר היהודי דמוקרטי 19-21.12.21