כנס בינלאומי במסגרת COST Action- Transformation of Global Environmental Governance

02/05/2012 - 09:00 - 18:00
03/05/2012 - 09:00 - 18:00

Global Risk Governance under Conditions of Scientific Uncertainty: Legal, Political and Epistemic Transformations

מרכז: פרופ' אורן פרז

תכנית