סדנא לצדק חברתי עם שי שטרן, אוניברסיטת תל אביב

29/01/2012 - 13:00 - 16:00

"ההגנה על הקהילה: האתגר החלוקתי"

המפגש מתקיים בבניין 305, כיתה 134