ארוע לסטודנטים שנה א': מפגש עם הדיקן וחברי סגל הפקולטה

25/10/2012 - 17:30 - 18:30

הארוע מתקיים ברחבה ליד הספריה למשפטים

הזמנה: