ארוע לסטודנטים שנה א': מפגש עם הדיקן וחברי סגל הפקולטה

שלחו לחבר
25/10/2012 - 18:30 - 17:30

הארוע מתקיים ברחבה ליד הספריה למשפטים

הזמנה: