כנס של הקליניקה למשפט עברי: "השפעת החוק הישראלי על ההכרעה ההלכתית בבתי הדין"

25/12/2012 - 15:00 - 19:00

הכנס בשיתוף איגוד המשפט העברי

מרכז: עו"ד משה הרשקוביץ

תכנית: