כנס "צדק לא אדוורסרי"

שלחו לחבר
18/12/2012 - 20:00 - 16:00

בהשתתפות:  Prof. David B. Wexler, University of Arizona

  תכנית: