קבוצת מחקר במשפט עברי

24/12/2012 - 16:00 - 18:00
חדר 300