קבוצת לימוד בנושא פלורליזם במשפט עברי

29/01/2013 - 14:00 - 15:30

עם ד"ר חיים שפירא