הסמינר המחלקתי

שלחו לחבר
מועד
30/04/2013 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2013-04-30 14:00:00 2013-04-30 15:30:00 הסמינר המחלקתי הסמינר עם פרופ' מיכל אלברשטין, אוניברסיטת בר-אילן המאמר:    הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (מס' 306), קומה 2 הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
הסמינר עם פרופ' מיכל אלברשטין, אוניברסיטת בר-אילן

 

 הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (מס' 306), קומה 2