הסמינר המחלקתי

30/04/2013 - 14:00 - 15:30
הסמינר עם פרופ' מיכל אלברשטין, אוניברסיטת בר-אילן

 

 הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (מס' 306), קומה 2