ביקורו של Prof. Robert V. Percival, University of Maryland, Carey School of Law

14/03/2013 - 09:30 - 13:00

Director, Environmental Law program

מרכזים: פרופ' אורן פרז והקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית