ביקורו של Prof. Robert V. Percival, University of Maryland, Carey School of Law

שלחו לחבר
מועד
14/03/2013 - 13:00 - 09:30הוספה ליומן 2013-03-14 09:30:00 2013-03-14 13:00:00 ביקורו של Prof. Robert V. Percival, University of Maryland, Carey School of Law Director, Environmental Law program מרכזים: פרופ' אורן פרז והקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

Director, Environmental Law program

מרכזים: פרופ' אורן פרז והקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית