ביקורו של Prof. Robert V. Percival, University of Maryland, Carey School of Law

שלחו לחבר
14/03/2013 - 13:00 - 09:30

Director, Environmental Law program

מרכזים: פרופ' אורן פרז והקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית