כנס בנושא: "ביוגרפיות של פוסקי הלכה"

28/10/2013 - 09:00 - 18:00

כנס סיכום לקבוצת מחקר שפעלה בפקולטה למשפטים בשנת תשע"ג בחסות קרן רומי תיגר

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), חדר סגל, קומה 2

מרכז: פרופ' עמיחי רדזינר