שולחן עגול בנושא E-Democracy

שלחו לחבר
15/01/2014 - 19:00 - 16:00

"העצמת השיח הדמוקרטי: כיצד לעודד גולשים להשתתפות פעילה בדיונים אינטרנטיים"

בחסות המחלקה ללימודי מידע, אוניברסיטת בר-אילן

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306), קומה ב'

מרכז: פרופ' אורן פרז