התכנית לטיפוח המצויינות

שלחו לחבר
31/12/2013 - 13:00 - 11:00

מפגש עם פרופ' אהרן ברק, המרכז הבינתחומי הרצליה IDC, נשיא ביהמ"ש העליון לשעבר

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'