התכנית לטיפוח המצויינות

שלחו לחבר
מועד
31/12/2013 - 13:00 - 11:00הוספה ליומן 2013-12-31 11:00:00 2013-12-31 13:00:00 התכנית לטיפוח המצויינות מפגש עם פרופ' אהרן ברק, המרכז הבינתחומי הרצליה IDC, נשיא ביהמ"ש העליון לשעבר הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב' הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

מפגש עם פרופ' אהרן ברק, המרכז הבינתחומי הרצליה IDC, נשיא ביהמ"ש העליון לשעבר

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'