הרצאת אורח הקליניקה ליעוץ וחקיקה

שלחו לחבר
07/01/2014 - 19:00 - 17:00

מפגש עם שופט ביהמ"ש העליון (בדימוס) אליעזר ריבלין

"הולדה בעוולה"

בנין הפקולטה למשפטים מס' 305, כיתה 06