התכנית לטיפוח המצוינות:

שלחו לחבר
29/04/2014 - 18:00 - 17:00

מפגש עם פרופ' פרופ' אורן הרמן, ראש התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת בר-אילן

נושא הרצאתו: "חווית מחקר האלטרואיזם"

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'