התכנית לטיפוח המצוינות:

שלחו לחבר
מועד
29/04/2014 - 18:00 - 17:00הוספה ליומן 2014-04-29 17:00:00 2014-04-29 18:00:00 התכנית לטיפוח המצוינות: מפגש עם פרופ' פרופ' אורן הרמן, ראש התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת בר-אילן נושא הרצאתו: "חווית מחקר האלטרואיזם" הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב' הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

מפגש עם פרופ' פרופ' אורן הרמן, ראש התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת בר-אילן

נושא הרצאתו: "חווית מחקר האלטרואיזם"

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'