מרצה אורח קורס דיני עונשין של ד"ר הדר דנציג-רוזנברג, ד"ר יעקב ויינרוט

01/06/2014 - 14:00 - 15:30

נושא ההרצאה: "היסוד הנפשי"